Om NAS

Norsk Akustisk Selskap (NAS) er en frivillig interesseorganisasjon for akustikere og akustikkinteresserte i Norge. NAS ble stiftet i Oslo 28. mars 1955 som et ledd i utbyggingen av Nordisk Akustisk Selskap, som ble stiftet året før. Selskapet ledes av et styre bestående av fem ordinære, valgte medlemmer.

Selskapets formål er å etablere kontakt mellom akustikere i Norge og gjennom sin deltakelse i Nordisk Akustisk Selskap, med akustikere i de nordiske land, samt med tilsvarende nasjonale og internasjonale organisasjoner. Selskapet arbeider for utvikling av den akustiske vitenskap og teknikk, og medvirker til å spre informasjon og kunnskaper på dette felt.

NAS er i dag medlem av Nordisk Akustisk Selskap og den internasjonale organisasjonen I-INCE (International Institute of Noise Control Engineering). NAS er medeier av den europeiske akustiske foreningen EAA (European Acoustics Association) og den internasjonale organisasjonen ICA (International Commission for Acoustics).

Selskapet avholder faglig medlemsmøte én gang i året, vanligvis om høsten, og hvert annet år deltar NAS i Nordisk Akustisk Selskaps’ møte. Norsk Akustisk Selskap arrangerer det nordiske møtet på omgang ca. hvert 8. år.

Hvem kan bli medlem?

Medlemmer kan være fagfolk på et akustisk område og med akademisk avgangseksamen fra inn- eller utland, eller som i praksis har ervervet seg tilsvarende kunnskaper, og andre personer som i særlig grad har forutsetninger for å fremme Selskapets arbeid gjennom ordinært medlemskap. Medlemskapet gir også automatisk medlemskap i Nordisk Akustisk Selskap.

Hvem kan bli støttemedlem?

Styret kan innvelge foreninger, firmaer, institusjoner og enkeltpersoner som interesserer seg for Selskapets virksomhet og som ønsker å støtte Selskapet med årlige bidrag, som støttemedlemmer. Kontingent for støttemedlemskap for firmaer er kr 2000,-/år.