Høstmøte

I 2023 ble høstmøtet avholdt den 20.-21. oktober på Scandic Lerkendal i Trondheim. Hovedtema var: Bærekraft og samfunnsansvar og Cnossos.

 

Høstmøte i 2022 ble holdt i Oslo.  Hovedtema var regelverk og beregningsmetode for ekstern støy og erfaringer med massivtre.

I 2021 var høstmøtet på våren. NAS arrangerte BNAM 2021.

I 2021 var høstmøtet på våren. NAS arrangerte BNAM 2021.

I 2020 skulle NAS arrangere BNAM 2020. Pga. Covid-19, ble dette utsatt og det blir arrangert et e-høstmøte.

Høstmøte i 2019 ble holdt i Trondheim. Hovedtema var universal utforming og fremtiden for akustikere.

Høstmøte i 2018 ble holdt i Voss. Hovedtema var praktisering av T-1442 og lavfrekvent støy og strukturlyd.

Høstmøte i 2017 ble holdt i Trondheim. Hovedtema var regelverk i endring og massivtre.

Høstmøte i 2016 ble holdt i Drammen. Hovedtema var ekstern støy og byutvikling.

Høstmøte i 2015 ble holdt i Trondheim. Det ble feiret 60-års jubileum og hovedtema var forskning og utvikling.

Høstmøte i 2014 ble holdt på Gardermoen. Hovedtema var støy fra fly.