Bli medlem

​NAS har tre typer medlemskap; ordinær, student- og støttemedlemskap.

Medlemmer kan være fagfolk på et akustisk område og med akademisk avgangseksamen fra inn- eller utland, eller som i praksis har ervervet seg tilsvarende kunnskaper, og andre personer som i særlig grad har forutsetninger for å fremme Selskapets arbeid gjennom ordinært medlemskap.

Kontingent for ordinære medlemmer er kr 350,-/år.

Medlemmer har automatisk medlemskap i Nordisk Akustisk Selskap, European Acoustic Association (EAA) og International Commission on Acoustics (ICA), samt mulighet for medlemskap i ulike tekniske komiteer under EAA.

Som medlem får en mulighet til å delta på NAS årlige høstmøte.

 

Student-medlemskap

Studentmedlemskapet i NAS er gratis og har en varighet ett år av gangen, men kan forlenges så lenge vilkårene for medlemskapet fortsatt er oppfylt (tar eller har tatt akustikkfag). Doktorgradsstipendiater må søke ordinært medlemskap. 

Studentmedlemskap gir mulighet til å delta gratis på NAS årlige høstmøte (konferansedel).

Støttemedlem

Styret kan innvelge foreninger, firmaer, institusjoner og enkeltpersoner som interesserer seg for Selskapets virksomhet og som ønsker å støtte Selskapet med årlige bidrag, som støttemedlemmer. 

Kontingent for støttemedlemskap er kr 2000,-/år.

Støttemedlemskap i NAS gir:

  • Medelmskap for én kontakperson for firmaet, foreningen, e.l.
  • Logo på NAS hjemmeside
  • Gratis stillingsannonse med 3 mnd varighet på NAS websider.
  • Automatisk medlemskap i Nordisk Akustisk Selskap, European Acoustic Association (EAA) og International Commission on Acoustics (ICA);
  • Muligheten for medlemskap i ulike tekniske komiteer under EAA.
  • Mulighet til å delta på NAS årlige høstmøte

Bli medlem

Du kan søke styret om medlemskap ved å fylle ut skjemaet under. Styret behandler innkommende medlemssøknader på hvert styremøte. Du vil etter dette få tilbakemelding om din søknad godkjennes.

Ordinært- og studentmedlemskap

Støttemedlemskap

Bli Medlem2

Bli Støttemedlem