Lenker

Her finner du et knippe nyttige lenker. Flere kan komme til etterhvert – litt avhengig av din hjelp. Send e-post til webmaster.

Akustiske Selskaper i Norden:

Andre lenker

Akustikkavdelingen i DTU: http://www.dat.dtu.dk/
Aalborg Universitet: http://www.acoustics.dk/
KTH- akustikkundervisning: http://www.kth.se/
Standard Norge: http://www.standard.no/
Akustikk, støy og vibrasjoner hos Standard Norge: http://www.standard.no/imaker.exe?id=9601&visdybde=1&aktiv=9601
ISO-standarder, hjemmeside: http://www.iso.ch/ katalog: http://www.iso.ch/cate/cat.htmlkatalog: http://www.iso.ch/cate/cat.html
CEN-hjemmeside: http://www.cenorm.be/ (ingen nettkatalog – utgitt i de nasjonale kataloger når standarder er vedtatt)
Nordtest hjemmesider: http://www.nordtest.info/
NORSOK-standarder: http://www.standard.no/no/Fagomrader/Petroleum/NORSOK-procedures-and-templates/
DIN -Katalog over tyske standarder: http://www.din.de/
BSI-Katalog over engelske standarder: http://www.bsigroup.com/
EUs støypolitikk og direktiver om støy: http://ec.europa.eu/environment/noise/home.htm
Ajourførte lover og forskrifter (også om støy): http://www.lovdata.no/all/
Miljøstatus, sider om støy: http://www.miljostatus.no/Tema/Stoy/
Statens bygningstekniske etat: http://www.dibk.no/
Arbeidstilsynet sider om støy: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78245
Klifs støysider: http://www.klif.no/no/Tema/Stoy/
Norsk forening mot støy: http://www.stoyforeningen.no/
WHO Guidelines for Community Noise: http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html
Dr. grads studier i regi av European Doctorate in Sound and Vibration Research (EDSVS) : http://www.isvr.soton.ac.uk/edsvs
Blog om hørsel og støy har laget av Prof. Gerald Fleischer, University of Giessen: http://www.hearing-blog.com/
Side om romakustikk for musikk og tale: http://www.akutek.info/
Fin side for hørselshemmede: http://www.audiograf.no/