Styret

Leder

Alain Bradette
Sweco Norge AS
Drammensveien 260
Box 80 Skøyen
NO-0212 Oslo
tlf.: 486 74 333
E-post: leder@norskakustiskselskap.org

Kasserer

Anders Thomas Windsor
Efterklang
Bassengbakken 1,
Trondheim
tlf.: 930 48 683
e-post: kasserer@norskakustiskselskap.org

Webredaktør

Cecilie Øinæs Opsanger
Multiconsult Norge AS
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
tlf.: 905 20 199
e-post: webmaster@norskakustiskselskap.org

Sekretær

Petter Haver
Brekke & Strand Akustikk AS
Lagårdsveien 78
4010 Stavanger
tlf.:992 45 789
e-post: pah@brekkestrand.no

Medlemsansvarlig

Lars Ødemark
Cowi AS
Karvesvingen 2
0605 Oslo
tlf.:934 41 078
e-post: lod@cowi.com

Varamedlemmer

Aline Timpte
Rambøll AS

Jan Anders Marheim
Avinor