Styret

Leder

Alain Bradette
Sweco Norge AS
Drammensveien 260
Box 80 Skøyen
NO-0212 Oslo
tlf.: 486 74 333
E-post: leder@norskakustiskselskap.org

Kasserer

Tore Fodnes Killengreen
Brekke & Strand Akustikk AS
Hovfaret 17B
0275 Oslo
tlf.: 916 07 631
e-post: kasserer@norskakustiskselskap.org

Webredaktør

Cecilie Øinæs Opsanger
Multiconsult Norge AS
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
tlf.: 905 20 199
e-post: webmaster@norskakustiskselskap.org

Sekretær

Frode Eikeland
Brekke og Strand Akustikk AS 
Conrad Mohrsveg 23
5072 Bergen
tlf.: 930 16 570 
e-post: fei@brekkestrand.no

Medlemsansvarlig

Lars Ødemark
Cowi AS
Karvesvingen 2
0605Oslo
tlf.:934 41 078
e-post: lod@cowi.com

Varamedlemmer

Aline Timpte
Rambøll AS

Asbjørn Nilsen
Statens vegvesen, Region nord

Revisor

Tore I. Steen
Norsonic AS