Styret

Leder

Mari Alvik Hagen
Rambøll
Harbitzalléen 5
0213 Oslo
tlf.: 906 49 173
e-post: leder@norskakustiskselskap.org

Kasserer

Petter Haver
Brekke & Strand Akustikk AS
Lagårdsveien 78
4010 Stavanger
tlf.: 992 45 789
e-post: kasserer@norskakustiskselskap.org

Webredaktør

Meliha Mesihovic
Multiconsult Norge AS
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
tlf.: 918 43 941
e-post: webmaster@norskakustiskselskap.org

Sekretær

Halvor Berulfsen
Asplan Viak
tlf.: 470 28 719
e-post: post@norskakustiskselskap.org

Medlemsansvarlig

Sverre Hestetun
Cowi AS
Karvesvingen 2
0579 Oslo
tlf: 916 11 703 
e-post: medlem@norskakustiskselskap.org

Varamedlemmer

Jimmy Claesson
Norconsult AS

Jan Anders Marheim
Avinor