Velkommen

Norsk Akustisk Selskap (NAS) er en frivillig interesseorganisasjon for akustikere og akustikkinteresserte i Norge. NAS ble stiftet i Oslo 28. mars 1955 som et ledd i utbyggingen av Nordisk Akustisk Selskap, som ble stiftet året før. Selskapet ledes av et styre bestående av fem ordinære, valgte medlemmer.

Selskapets formål er å etablere kontakt mellom akustikere i Norge og gjennom sin deltakelse i Nordisk Akustisk Selskap, med akustikere i de nordiske land, samt med tilsvarende nasjonale og internasjonale organisasjoner. Selskapet arbeider for utvikling av den akustiske vitenskap og teknikk, og medvirker til å spre informasjon og kunnskaper på dette felt.

Les mer

 

Siste nytt 

 

Siste nytt

Nå er det mulig å melde seg på høstmøte 2018 på Voss den 26.-27. oktober.

Påmelding gjøres HER!

Årets tre hovedtemaer er:
- Lavfrekvent støy og strukturlyd. Erfaring med grenseverdier.
- Praktisering av retningslinje T-1442. Myndighetenes rolle, nytte av stille side m.m.
- BIM og akustikk / støy. Muligheter for i dag og fremover.

Program med inviterte foredragsholdere finner du HER.

Diverse praktisk info finner du HER.

Vi sees!

Det er gitt 4 reisestøtter så langt i år. En av dem ble gitt til Truls Gjestland i Sintef Digital som hadde ett av hovedforedragene (Keynote Lecture) på Inter-Noise 2018 i Chicago.

 Du kan lese om foredraget "Fifty years of aircraft noise annoyance - time to introduce new ideas" HER!

Klikk her for EAA newsletter

For å kunne få sendt ut nyttig informasjon til våre medlemmer, prøver vi å holde medlemsregisteret vårt så oppdatert som mulig!

Har du husket å melde fra om endringer i kontaktinformasjonen din? Vi ønsker gjerne å få tilsendt din private epostadresse siden de pleier å være mer permanent og krever mindre oppdatering.

Kontaktinformasjon kan sendes til medlem@norskakustiskselskap.org.

 

Klikk her for Issue 4, Volume 104 av Acta Acustica united with Acustica

.