Velkommen

Norsk Akustisk Selskap (NAS) er en frivillig interesseorganisasjon for akustikere og akustikkinteresserte i Norge. NAS ble stiftet i Oslo 28. mars 1955 som et ledd i utbyggingen av Nordisk Akustisk Selskap, som ble stiftet året før. Selskapet ledes av et styre bestående av fem ordinære, valgte medlemmer.

Selskapets formål er å etablere kontakt mellom akustikere i Norge og gjennom sin deltakelse i Nordisk Akustisk Selskap, med akustikere i de nordiske land, samt med tilsvarende nasjonale og internasjonale organisasjoner. Selskapet arbeider for utvikling av den akustiske vitenskap og teknikk, og medvirker til å spre informasjon og kunnskaper på dette felt.

Les mer

 

Siste nytt 

Vi sliter litt med hjemmesiden om dagen ("nyheter" har forsvunnet), men her kommer siste nytt:

Miljødirektoratet utlyster støystilling (i Trondheim):

To stillinger er lyst ut ang. miljøhensyn i arealplanlegging. For den ene stillingen særlig gjelder:

  • Veiledning og regelverksutvikling for støy i arealplanlegging
  • Deltagelse i nordisk støysamarbeid og aktuelle EU-prosesser

Se https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/162436/vil-du-jobbe-med-miljoehensyn-i-arealplanlegging

"Abstract" til ICA-kongressen 9-13. september i Aachen i Tyskland 

Frist for abstract til ICA-kongressen er 1. februar 2019.

http://www.ica2019.org/fileadmin/ica2019.org/program/.

Oppsummering fra ISO-møte i Japan i November 2018

Kolbjørn Selvåg var på ISO møte i Matsue i Japan i November i arbeidsgruppen EG28 "Basic machinery noise emission standards". Se her for en oppsummering.

False ICA-konferanser

Se melding fra ICA ang. false ICA-konferanser:
Last year, there was an ICA 2018 -- International Conference on Acoustics, Tokyo, Japan, October 8-9, at the Narita Tobu Hotel Airport. This "conference" was not one of our ICA (International  Congress on Acoustics) series of congresses. Yet, the website advertising this event (https://waset.org/conference/2018/10/tokyo/ICA) had a professional look and feel.  This year there is an announcement of an ICA 2019 to be held in Tokyo next October  (https://waset.org/conference/2019/10/tokyo/ICA ). Of course this conference has nothing to do with our International Congress on Acoustics ICA 2019 to be held in Aachen.

It is not just ICA that is being used. If you check
https://waset.org/conference/2019/04/boston/icsv, you will see an ICSV 2019: International Conference on Sound and Vibration conference in Boston being advertised. This has nothing to do with the IIAV series of ICSV conferences.

As a small step to help acousticians avoid fake conferences, the ICA maintains a Calendar of acoustical meetings at
www.icacommission.org/calendar.html that lists only reputable meetings. You can also apply to have your meeting endorsed by the ICA (see http://icacommission.org/symposia.html#endorse
) allowing you to use the ICA logo on your website and in your promotional materials, giving proof of legitimacy to your meeting.

 

Siste nytt
.