Velkommen

Norsk Akustisk Selskap (NAS) er en frivillig interesseorganisasjon for akustikere og akustikkinteresserte i Norge. NAS ble stiftet i Oslo 28. mars 1955 som et ledd i utbyggingen av Nordisk Akustisk Selskap, som ble stiftet året før. Selskapet ledes av et styre bestående av fem ordinære, valgte medlemmer.

Selskapets formål er å etablere kontakt mellom akustikere i Norge og gjennom sin deltakelse i Nordisk Akustisk Selskap, med akustikere i de nordiske land, samt med tilsvarende nasjonale og internasjonale organisasjoner. Selskapet arbeider for utvikling av den akustiske vitenskap og teknikk, og medvirker til å spre informasjon og kunnskaper på dette felt.

Les mer

 

Siste nytt 

 

Siste nytt

For å kunne få sendt ut nyttig informasjon til våre medlemmer, prøver vi å holde medlemsregisteret vårt så oppdatert som mulig!

Har du husket å melde fra om endringer i kontaktinformasjonen din? Vi ønsker gjerne å få tilsendt din private epostadresse siden de pleier å være mer permanent og krever mindre oppdatering.

Kontaktinformasjon kan sendes til medlem@norskakustiskselskap.org.

 

Klikk her for Issue 4, Volume 104 av Acta Acustica united with Acustica

Klikk her for EAA newsletter

NAS håper alle har hatt en fin sommer, og her er en liten oppsummering fra styret. Så langt i 2018 har vi:

 • Fått 6 nye medlemmer
 • Fått 4 nye studentmedlemmer
 • Fått 1 nytt støttemedlem
 • Gitt 4 stk. reisestøtte
 • Hatt 4 styremøter
 • Styreleder Alain har deltatt på BNAM

Hovedsakene på styremøter har vært høstmøtet, nye medlemssøknader og reisestøtter, og det nye faktura (innføring av KID for bedre eller lettere håndtering av medlemskontingent) og medlemsregisteret StyreWEB.

Håper vi sees på høstmøte!

Styret har gleden av å invitere til høstmøte 2018 på Voss den 26.- 27. oktober.

PROGRAM

Programmet deles i tre hovedtemaer:

 • Lavfrekvent støy og strukturlyd. Erfaring med grenseverdier.
 • Praktisering av retningslinje T-1442. Myndighets rolle, nytte av stille side m.m.
 • BIM og akustikk / støy. Muligheter i dag og fremover.

Følgende inviterte foredragsholdere har bekreftet sin deltakelse:

 • Bane Nor v/ Trygve Aasen, Alf Ekblad
 • Avinor v/ Michael Newman
 • NGI v/ Karin Norén-Cosgriff
 • TØI v/ Ronny Klæbø
 • Sweco v/ Claus Møller Petersen
 • Fylkesmannen i Hordaland v/ Magne Nesse
 • Sigurd Solberg
 • CSTB v/ Dirk Van Maercke

Alle som er interessert i å holde foredrag bes sende sin presentasjon til styret@norskakustiskselskap.org. Det avsettes 15 minutter per foredrag pluss 2-3 minutter for spørsmål. Styret forbeholder seg retten til å prioritere mellom påmeldte foredrag ved stor påmelding.

Påmeldingsskjema kommer i august.

I TILLEGG TIL FAG

I tillegg til faglig innhold, skal det være festmiddag på fredag kvelden med kulturelt innslag. Det er for øvrig mulig å kombinere høstmøtet med Osa festivalen. http://www.osafestivalen.no/

TRANSPORT

Voss kan nås direkte med tog. For lettere transportlogistikk for deltakere som foretrekker fly, skal NAS arrangere buss fra Bergen Lufthavn Flesland til Voss på torsdag kveld med retur på lørdag ettermiddag. Billetter vil kunne kjøpes ved påmelding til høstmøtet.

Vi håper at så mange som mulig vil delta på årets møte!

Med vennlig hilsen,

NAS-styret

.