Velkommen

Norsk Akustisk Selskap (NAS) er en frivillig interesseorganisasjon for akustikere og akustikkinteresserte i Norge. NAS ble stiftet i Oslo 28. mars 1955 som et ledd i utbyggingen av Nordisk Akustisk Selskap, som ble stiftet året før. Selskapet ledes av et styre bestående av fem ordinære, valgte medlemmer.

Selskapets formål er å etablere kontakt mellom akustikere i Norge og gjennom sin deltakelse i Nordisk Akustisk Selskap, med akustikere i de nordiske land, samt med tilsvarende nasjonale og internasjonale organisasjoner. Selskapet arbeider for utvikling av den akustiske vitenskap og teknikk, og medvirker til å spre informasjon og kunnskaper på dette felt.

Les mer

 

Siste nytt 

 

Siste nytt

  INAD linker

 

Mer

Støyfri dag er en dedikert dag for å øke bevissthet og forståelse for støy, og hva dette betyr for helse og velvære for befolkningen. Støyfridag har vært arrangert siden 1996, og arrangeres alltid den siste onsdagen i april. Norsk Akustisk Selskap (NAS) og Norsk forening mot støy markerer dagen i fellesskap.  På Støyfri dag tilbyr vi GRATIS rådgivning til skoler og barnehager. Rådgiverne kan gi generelle råd som hjelper ledelsen/teknisk personell et skritt på veien med å vurdere hvordan de kan håndtere et støyproblem. 

Mer

The European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella, together with the European Commissioner for Transport, Violeta BulcEU Ministers, Members of the European Parliament, CEOs of the WHO and the EEA and a broad set of stakeholders will meet for the NOISE IN EUROPEconference to discuss the noise policy in the coming years. It will take place the 24 April 2017 in Brussels (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, B-1000 Brussels).

 

We look forward to welcome politicians but as well citizens' associations. Please feel free to forward this electronic invitation (members of single stakeholders groups or associations are normally limited to 20 for a question of balance, other interested people can follow by web-streaming here).

Register here as soon as possible and ideally by 10 March 2017.

Issue 2 of Volume 103 

The TOC is online at the AAA Website

 

April EAA Nuntius newsletter No. 4/2017

.