Velkommen

Norsk Akustisk Selskap (NAS) er en frivillig interesseorganisasjon for akustikere og akustikkinteresserte i Norge. NAS ble stiftet i Oslo 28. mars 1955 som et ledd i utbyggingen av Nordisk Akustisk Selskap, som ble stiftet året før. Selskapet ledes av et styre bestående av fem ordinære, valgte medlemmer.

Selskapets formål er å etablere kontakt mellom akustikere i Norge og gjennom sin deltakelse i Nordisk Akustisk Selskap, med akustikere i de nordiske land, samt med tilsvarende nasjonale og internasjonale organisasjoner. Selskapet arbeider for utvikling av den akustiske vitenskap og teknikk, og medvirker til å spre informasjon og kunnskaper på dette felt.

Les mer

 

Siste nytt 

 

Siste nytt

Foredrag fra høstmøtet 2016

Styret i NAS har i år gleden av å utnevne Sigurd Solberg til æresmedlem i Norsk Akustisk Selskap.

Sigurd ble uteksaminert fra NTH, elektro i 1969. Han startet sin arbeidskarriere ved Det audiologiske institutt ved Rikshospitalet, deretter ble han overingeniør i Støyseksjonen ved Oslo Helseråd i 1973. Etter 10 år kom Sigurd i 1983 til Kilde Akustikk AS på Voss der han siden har bodd og arbeidet. KILDE Akustikk AS ble i 2011 en del av SWECO Norge AS.

Sigurd har alltid vært svært engasjert i akustikkfaget. Sigurd har gjort en stor innsats for å spre kunnskap om støy, og spesialt for at det skal tas hensyn til støy i planleggingsfasene.

  • Han har et høyt faglig nivå og har i en årrekke vært en anerkjent kurs- og foredragsholder.
  • Sigurd har holdt utallige kurs for kommuner og fylkeskommuner og alltid hatt en egen evne til å forklare og presentere faglig vanskelig stoff på en enkel måte.
  •  På NAS høstmøter har Sigurd ofte deltatt med foredrag. Sist på Gardermoen i 2014 med foredraget «Slik bør T-1442 og M-128 være».

Støyretningslinjen T-1442 og arbeid med kommuneplanbestemmelser har alltid interessert Sigurd. Han utearbeidet i 1990 «STØYHÅNDBOKA, en veileder for støyarbeidet». Denne boka var frem til den ble utdatert på flere punkter i 2005 et viktig oppslagsverk for alle som jobbet med støy. Fremdeles er mye av innholdet relevant og nyttig.

Sigurd har alltid vært imøtekommende og gitt svar og råd til alle som har tatt kontakt. Engasjerte og kunnskapsrike personer som Sigurd har vært, og er fremdeles, svært viktige for utviklingen av fagområdet.

Norsk akustisk selskap ønsker med et æresmedlemskap å takke Sigurd for den innsatsen og arbeidet han har gjort for å fremme interessen og spre kunnskapen om fagfeltet.

Sigurd er fremdeles en «over snittet» samfunnsengasjert person selv om han nå har trappet ned og nyter pensjonisttilværelsen på Voss. Sigurd hadde dessverre ikke anledning til å delta på høstmøtet i år, men kommenterte per telefon at han godt kunne tenke seg å holdt et innlegg om støyretningslinjen (eller støyregelverket og håndtering av dette)!

Vi ser frem til og ønsker Sigurd hjertelig velkommen som æresmedlem i våre kommende høstmøter.

NAS

Høstmøte 28.-29.okt 2016

Foto fra utdelingen!

Ingunn Milford leser styrets  begrunnelse.

  Program Høstmøtet

Program revidert 25.10.2016:

PROGRAM


LINK til (ny) PÅMELDING (Questback): KLIKKHER!

 

 

Møtedato: 28.-29. oktober

Sted:          Comfort Hotel Union Brygge, Drammen

Tema:        Ekstern støy og byutvikling

 I tilknytning til årets hovedtema vil vi få høre interessante innlegg fra bl.a.:

-Jomar Langeland, Buskerudbyen 

-Byplanlegging, Trond Maag, arkitekt  

-T-1442 evaluering, Kaisa Marie S. Gjertsen, Miljødirektoratet  

-Støyplage fra motorveger og bygater (stor undersøkelse i Dk) Prosjektleder Jakob Fryd, Vejdirektoratet.

I tillegg vil vi oppfordre ALLE om å melde inn foredrag!

Det er alltid kjekt å høre hva andre jobber med!

 

Hotellbestilling

Det er foretatt en blokkreservasjon på Comfort Hotel Union Brygge i Drammen med kode GR003678

Du kan bestille på telefon 32217000 eller via e-post 

Info om hotellet: webside

 

LINK

TOC

.