Velkommen

Norsk Akustisk Selskap (NAS) er en frivillig interesseorganisasjon for akustikere og akustikkinteresserte i Norge. NAS ble stiftet i Oslo 28. mars 1955 som et ledd i utbyggingen av Nordisk Akustisk Selskap, som ble stiftet året før. Selskapet ledes av et styre bestående av fem ordinære, valgte medlemmer.

Selskapets formål er å etablere kontakt mellom akustikere i Norge og gjennom sin deltakelse i Nordisk Akustisk Selskap, med akustikere i de nordiske land, samt med tilsvarende nasjonale og internasjonale organisasjoner. Selskapet arbeider for utvikling av den akustiske vitenskap og teknikk, og medvirker til å spre informasjon og kunnskaper på dette felt.

Les mer

 

Siste nytt 

 

Siste nytt

Klikk her for EAA newsletter

Klikk her for Issue 3, Volume 104 av Acta Acustica united with Acustica

Klikk her for EAA newsletter

  Nytt NAS styre

Da har vi fått på plass et valgresultat for nytt styret i Norsk Akustisk Selskap for 2018.

Resultat av valget av styremedlemmer og vararepresentant:

Navn

Valgresultat for styret 2018

Alain Bradette

Ny Styreleder

Frode Eikeland

Nytt Styremedlem (gjenvalg)

Cecilie Opsanger

Nytt Styremedlem

Lars Ødemark

Ny Vara

   

Ellers består styret av Enno Swets og Tore Fodnes Killengreen, samt vararepresentant Øystein Valdem.

Takk for god innsats og godt samarbeid til vår store leder Elin Rasten, Ingunn Milford og Anders Thomas Windsor som går ut av styret etter 4 år!

Hjemmeside

Abstracts are still being accepted for INTER-NOISE 2018 but the deadline of March 12, 2018 is fast approaching.

  BNAM 2018

Program

Reykjavík, 15-18 April 2018

.