Velkommen

Norsk Akustisk Selskap (NAS) er en frivillig interesseorganisasjon for akustikere og akustikkinteresserte i Norge. NAS ble stiftet i Oslo 28. mars 1955 som et ledd i utbyggingen av Nordisk Akustisk Selskap, som ble stiftet året før. Selskapet ledes av et styre bestående av fem ordinære, valgte medlemmer.

Selskapets formål er å etablere kontakt mellom akustikere i Norge og gjennom sin deltakelse i Nordisk Akustisk Selskap, med akustikere i de nordiske land, samt med tilsvarende nasjonale og internasjonale organisasjoner. Selskapet arbeider for utvikling av den akustiske vitenskap og teknikk, og medvirker til å spre informasjon og kunnskaper på dette felt.

Les mer

 

Siste nytt 

 

Siste nytt

KLIKK HER!

KLIKK HER!

Endring av statutter for å kunne gjennomføre elektronisk valg av styret.

Mer

  Program Høstmøtet

Det er påmeldt ca.120 personer til årets høstmøte og mange spennende foredrag. Siste versjon av program vedlagt. Vel Møtt! 

Mer

Les mer

Mer
.