Lenker

Her finner du et knippe nyttige lenker. Flere kan komme til etterhvert – litt avhengig av din hjelp. Send e-post til webmaster.

Akustiske Selskaper i Norden:

Andre lenker

Akustikkavdelingen i DTU: http://www.dat.dtu.dk/
Aalborg Universitet: http://www.acoustics.dk/
KTH- akustikkundervisning: http://www.kth.se/
Standard Norge: http://www.standard.no/
Akustikk, støy og vibrasjoner hos Standard Norge: http://www.standard.no/imaker.exe?id=9601&visdybde=1&aktiv=9601
ISO-standarder, hjemmeside: http://www.iso.ch/ katalog: http://www.iso.ch/cate/cat.htmlkatalog: http://www.iso.ch/cate/cat.html
CEN-hjemmeside: http://www.cenorm.be/ (ingen nettkatalog – utgitt i de nasjonale kataloger når standarder er vedtatt)
Nordtest hjemmesider: http://www.nordtest.info/
NORSOK-standarder: http://www.standard.no/no/Fagomrader/Petroleum/NORSOK-procedures-and-templates/
DIN -Katalog over tyske standarder: http://www.din.de/
BSI-Katalog over engelske standarder: http://www.bsigroup.com/
EUs støypolitikk og direktiver om støy: http://ec.europa.eu/environment/noise/home.htm
Ajourførte lover og forskrifter (også om støy): http://www.lovdata.no/all/
Miljøstatus, sider om støy: http://www.miljostatus.no/Tema/Stoy/
Statens bygningstekniske etat: http://www.dibk.no/
Arbeidstilsynet sider om støy: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78245
Klifs støysider: http://www.klif.no/no/Tema/Stoy/
Norsk forening mot støy: http://www.stoyforeningen.no/
WHO Guidelines for Community Noise: http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html
Dr. grads studier i regi av European Doctorate in Sound and Vibration Research (EDSVS) : http://www.isvr.soton.ac.uk/edsvs
Blog om hørsel og støy har laget av Prof. Gerald Fleischer, University of Giessen: http://www.hearing-blog.com/
Side om romakustikk for musikk og tale: http://www.akutek.info/
Fin side for hørselshemmede: http://www.audiograf.no/

Acta Acoustica

Fom 1.1.2010 legges alle utgivelser av Acta Acustica ut på server. Alle medlemmer får et brukernavn og passord til denne serveren. Tidligere har abonnement med Acta Acustica vært en spesialvariant og noe som man har betalt ekstra for. Nå får alle medlemmer som ønsker det tilgang.

Elektronisk tilgang til Acta Acustica (for alle medlemmer)

Prosedyre for å få tilgang til serveren:

  • Send en e‐post til Ulrike (sekretæren i Brekke & Strand): uha@brekkestrand.no. Merk e‐posten med Acta Acustica.
  • I e‐posten redegjør du for navn og ev firma og du skriver at du ønsker tilgang til Acta Acustica.

Ulrike sender deg tilbake brukenavn og passord (Vi har fått 240 passord og brukernavn). Hun legger da inn i listen hvem som har fått hvilket brukernavn og dere kan i ettertid henvende dere til henne dersom dere har mistet informasjonen.