Bli medlem

​NAS har tre typer medlemskap; ordinær, student- og støttemedlemskap.

Medlemmer kan være fagfolk på et akustisk område og med akademisk avgangseksamen fra inn- eller utland, eller som i praksis har ervervet seg tilsvarende kunnskaper, og andre personer som i særlig grad har forutsetninger for å fremme Selskapets arbeid gjennom ordinært medlemskap.

Kontingent for ordinære medlemmer er kr 350,-/år.

Student-medlemskap

Studentmedlemskapet i NAS er gratis og har en varighet ett år av gangen, men kan forlenges så lenge vilkårene for medlemskapet fortsatt er oppfylt (tar eller har tatt akustikkfag).

Medlemskap i NAS gir

 • Fortløpende informasjon om medlemsmøter, kurser, akustikk-aktuelt mm. på e-post.
 • Automatisk medlemskap i Nordisk Akustisk Selskap, European Acoustic Association (EAA) og International Commission on Acoustics (ICA).
 • Online tilgang til EAA Journal Acta Acoustica med ca. 6 nummer i året.
 • Online tilgang til Noise News fra I-INCE for de som ønsker det;
 • Muligheten for medlemskap i ulike tekniske komiteer under EAA.

Støttemedlem

Styret kan innvelge foreninger, firmaer, institusjoner og enkeltpersoner som interesserer seg for Selskapets virksomhet og som ønsker å støtte Selskapet med årlige bidrag, som støttemedlemmer. Kontingent for støttemedlemskap er kr 2000,-/år.

Støttemedlemskap i NAS gir:

 • Medlemskap for én kontaktperson for firmaet, foreningen, e.l.;
 • Gratis utstillingsplass på NAS høstmøter, og gratis stillingsannonse med 3 mnd varighet på NAS websider.
 • Online tilgang til EAA Journal Acta Acoustica med ca. 6 nummer i året.
 • Online tilgang til Noise News fra I-INCE for de som ønsker det;
 • Fortløpende informasjon om medlemsmøter, kurser, akustikk-aktuelt mm. på e-post;
 • Automatisk medlemskap i Nordisk Akustisk Selskap, European Acoustic Association (EAA) og International Commission on Acoustics (ICA);
 • Muligheten for medlemskap i ulike tekniske komiteer under EAA.

Bli medlem

Du kan søke styret om medlemskap ved å fylle ut skjemaet under. Styret behandler innkommende medlemssøknader på hvert styremøte. Du vil etter dette få tilbakemelding om din søknad godkjennes.

Ordinært- og studentmedlemskap

Støttemedlemskap

Bli Medlem2
Bli Støttemedlem