Bli medlem

​NAS har tre typer medlemskap; ordinær, student- og støttemedlemskap.

Medlemmer kan være fagfolk på et akustisk område og med akademisk avgangseksamen fra inn- eller utland, eller som i praksis har ervervet seg tilsvarende kunnskaper, og andre personer som i særlig grad har forutsetninger for å fremme Selskapets arbeid gjennom ordinært medlemskap.

Kontingent for ordinære medlemmer er kr 350,-/år.

Student-medlemskap

Studentmedlemskapet i NAS er gratis og har en varighet ett år av gangen, men kan forlenges så lenge vilkårene for medlemskapet fortsatt er oppfylt (tar eller har tatt akustikkfag). Doktorgradsstipendiater må søke ordinært medlemskap.

Medlemskap i NAS gir

 • Fortløpende informasjon om medlemsmøter, kurser, akustikk-aktuelt mm. på e-post.
 • Automatisk medlemskap i Nordisk Akustisk Selskap, European Acoustic Association (EAA) og International Commission on Acoustics (ICA).
 • Online tilgang til EAA Journal Acta Acoustica med ca. 6 nummer i året.
 • Online tilgang til Noise News fra I-INCE for de som ønsker det;
 • Muligheten for medlemskap i ulike tekniske komiteer under EAA.

Støttemedlem

Styret kan innvelge foreninger, firmaer, institusjoner og enkeltpersoner som interesserer seg for Selskapets virksomhet og som ønsker å støtte Selskapet med årlige bidrag, som støttemedlemmer. Kontingent for støttemedlemskap er kr 2900,-/år.

Støttemedlemskap i NAS gir:

 • Medlemskap for én kontaktperson for firmaet, foreningen, e.l.;
 • Gratis utstillingsplass på NAS høstmøter, og gratis stillingsannonse med 3 mnd varighet på NAS websider.
 • Online tilgang til EAA Journal Acta Acoustica med ca. 6 nummer i året.
 • Online tilgang til Noise News fra I-INCE for de som ønsker det;
 • Fortløpende informasjon om medlemsmøter, kurser, akustikk-aktuelt mm. på e-post;
 • Automatisk medlemskap i Nordisk Akustisk Selskap, European Acoustic Association (EAA) og International Commission on Acoustics (ICA);
 • Muligheten for medlemskap i ulike tekniske komiteer under EAA.

Bli medlem

Du kan søke styret om medlemskap ved å fylle ut skjemaet under. Styret behandler innkommende medlemssøknader på hvert styremøte. Du vil etter dette få tilbakemelding om din søknad godkjennes.

Ordinært- og studentmedlemskap

Støttemedlemskap

Bli Medlem2

Bli Støttemedlem