Kurs og fag

Fag på Bachelor, Master eller PhD nivå

NTNU i Trondheim:

Øvrige fag

  • 2-årig Lydteknikerutdanning, foruten diverse kurstilbud i lydteknikk.
Teknologisk Institutt i Oslo:
  • Arrangerer Verneingeniørskolen, hvor en av modulene er et tredagers kurs «Støy».
  • Forskjellige utdanningstilbud relatert til musikk og akustikk

Hvis du kjenner til akustikk-relaterte utdannelser/kurser som savnes, gi oss beskjed!

Acoustics Research Center

Acoustic Research Center forsker på det meste innenfor akustikk og er et Gemini-senter som spenner over akustikkgruppene på SINTEF og NTNU.