Høstmøte/BNAM 2021

3.-4. Mai 2021

Digital

BNAM (Baltic-Nordic Acoustic Meeting) 2021 ble avholdt digitalt som følge av Covid-19 restriksjoner.

Oversikt over abstracts er samlet her.

Alle artikler finner du her.