Høstmøte 2023

Dato
20.-21 oktober

Sted
Scandic Lerkendal, Trondheim 

Foto: Marita Sørbø

I år var det rekordmange påmeldte til høstmøtet 2023 i Trondheim. Hele 150 deltakere møtte opp på Scandic Lerkendal for å få med seg interessante foredrag, utstillinger fra leverandører og ikke minst bygge gode nettverk med andre som jobber med akustikk.

Hovedtema og inviterte foredrag var:

Bærekraft og samfunnsansvar
Knut Sørlie Forsmark, teamleder for seksjon Miljøpakken i Trøndelag fylkeskommune, presenterte «Handlingsplan mot støy i Trondheim 2018–2023» og målet om å redusere antall støyutsatte utearealer i Trondheim kommune. Helle Stenkløv fra Norconsult viste deretter et eksempelprosjekt fra en av de mest støyutsatte fylkesvegene i Trondheim, der det ble utført befaringer og tiltaksvurdering uten å involvere beboere lang strekningen. Forsmark og Stenkløv avsluttet innlegget med å dele erfaringer, diskutere arbeidsmetodikk og veien videre.

Cnossos – beregningsmetode
Merete Gynnild fra Miljødirektoratet snakket om beregningsmetoder sett fra myndighetenes side. Hva er myndighetenes rolle, hva skal tas hensyn til når metodikk eller standarder utarbeides, og hvilke utfordringer og delvis motstridende hensyn må vurderes i dette arbeidet?
Leo Heggem Hauge fra Sintef vil presenterte «Forskjell og likheter mellom Cnossos-EU og Nordisk beregningsmetode». Det ble tatt utgangspunkt i rapporten som ble brukt i høringen, og relevante forskjeller mellom metodene ble diskutert.
Herold Olsen fra Sintef presenterte «Hva med Nord2000?», der han vil fortalte om historien med utvikling av beregningsmetodikk og hvilke fordeler og utfordringer som er med Nord2000 sammenlignet med Cnossos.

Inviterte foredrag ble fulgt opp av flere gode innlegg innenfor årets hovedtema, samt mye «godt og blandet» innenfor vårt fagfelt.
Presentasjoner fra høstmøtet er lagt ut
her.

På høstmøtet ble det presentert at de nordiske akustiske selskapene jobber med en felles søknad om Inter-Noise 2027 i København. Planleggingskomitéen trenger representanter fra Norge som kan bidra til i forbindelse med søknad og eventuell videre planlegging av konferansen. Ved interesse, ta kontakt med styret.

RIFs pris for «Beste masteroppgave akustikk 2023» gikk til Simen Helbæk Kjølberg for masteroppgaven «Sound Levels at a Clarinetist’s Ears During Solitary Practice».

Styret vil takke alle foredragsholdere og lokalkomitéen for gode bidrag og for et strålende innsats i forkant og under selve møtet.