Høstmøte 2022


4.- 5. november 2022

Clarion Hotel Oslo, Bjørvika

 

Endelig fikk vi samlet oss etter to år med digitale møter. Det var over 130 deltakere på høstmøtet i tillegg til flere utstillere.

Hovedtema for årets høstmøte var:

    • Massivtre – erfaringer og status
    • Ekstern støy – regelverk og beregningsmetode

Inviterte foredragsholdere var: 

    • Alain Bradette fra Sweco som holdt foredraget “Redde verden med massivtre, Betraktninger fra en akustiker”
    • Regine Benz fra Statens vegvesen snakket om SVVs T-1442/2021 Policynotat 
    • Lars Bjørgård fra Nye Veier holdt foredrag om støy i deres veiprosjekter.
 

Det  var mange påmeldte innlegg av høy faglig kvalitet. Presentasjonene finner du her.

RIF delte ut pris for årets masteroppgave til Sarah Løvald. Hennes oppgave om lydnivåer på nyfødtintensiv avdeling ble også presentert på lørdagen. Masteroppgaven fikk oppmerksomhet i media tidligere i høst.

Styret vil takke alle foredragsholdere for deling av erfaringer og for gode diskusjoner. I tillegg vil vi takke arrangementskomitéen og teknikkgjengen for en god organisering og gjennomføring av selve konferansen.

 

Foto: Marita Sørbø.