Høstmøte 2019


25.-26. oktober 2019


Britannia Hotell, Trondheim

Årets hovedtemaer var:

  • Universal utforming: Tiltak og utfordringer
  • Fremtiden for akustikere: Regelverk i endring og sine konsekvenser, ny faglig viten

Program og foredrag:

Fredag:

Hva Hvem
Velkommen til NAS Alain Bradette, leder NAS
Evaluering av funksjonsbaserte byggeregler Nils Forsèn, Multiconsult
Revisjon av NS8175 og TEK Madeleine C. Storås, DIBK
Pause  
NS 8175:2019 Tønnes Ognedal, Brekke&Strand
Regelverket vedr. universell utforming Trine Presterud, Universal Utforming AS
Undersøkelse ivaretakelse lydklasse C i skoler i Oslo Tore Sandbakk, Sweco
Lunsj  
Presentasjon av utstillere  
Hjelpemiddel for hørselshemmede Lars Ødemark, Cowi
Kunstig lyd fra Elbiler, AVAS, et hjelpemiddel i trafikken for blinde og svaksynte Truls Berge, SINTEF
Presentasjon av utstillere  
Pause  
Revisjon av T-1442 Merete Gynnild, Miljødirektoratet
Nattindikator Presentert av Merete Gynnild, Miljødirektoratet, på vegne av Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet
WHO – nye retningslinjer for støy fra jernbane Torbjørn Ursin, Bane Nor
Pause  
Debattpanel RIF vedr. T-1442 RIF ekspertgruppe akustikk
Renovering av Britannia Marianne Solberg, Brekke&Strand
Program Slutt  Lokalkomité

Lørdag:

Hva Hvem
Sammenligning av Nor96, Nord2000 og CNOSSOS-EU Herold Olsen, SINTEF
Rådgiver ansvar og oppgaver vedr. vibrasjoner Arild Brekke, Brekke&Strand
Nytt fra standardiseringen innen akustikk og vibrasjoner Iiris Turunen-Rindel Standard Norge
Pause  
Usikkerhet i målinger og grenseverdier i NS8175 Clas Ola Høsøien, Multiconsult
Ny NS 8175 – konsekvenser for konstruksjoner Per Kåre Limmesand, Brekke&Strand
Vind induceret strukturlyd fra balkon, (lydfil 1), (lydfil 2) Anders Olsen, Vibratec (ble ikke presentert på høstmøte)
På jakt etter det musikalske øvingsrommet Jens Holger Rindel, Multiconsult
Pause  
Forskningsprosjekt Woodsol: akustikk i fleretasjes trebygg Simone Conta, NTNU
Ny revisjon av NORSOK S-002 Peter Klavenes, Multiconsult
Akustikk Norge - diskusjonsforum Anders Thomas Windsor, ÅF Engineering
Avslutning Alain Bradette, Styreleder NAS