Høstmøte 2018


26.-27. oktober 2018


Park Hotel Vossevangen

Årets høstmøte gikk av stabelen i Voss. Årets hovedtemaer var 

  • Lavfrekvent støy og strukturlyd. Erfaring med grenseverdier.
  • Praktisering av retningslinje T-1442. Myndighetenes rolle, nytte av stille side m.m.

Program med foredrag:

Fredag:

Hva Hvem
Velkommen til Voss Ordfører Voss
Velkommen til NAS Alain Bradette, leder NAS
Lavfrekvenet støy og vibrasjoner jernbane Alf Ekblad Trafikverket / Bane Nor
Lavfrekvent støy fra helikopter Michel Newman Avinor
Presentasjon av utstillere  
Pause  
Lyd og vibrasjoner i bygninger indusert av lavfrekvent utendørs støy Karin Cosgriff, NGI
Strukturlyd fra tunnelboring (lydfil) Clas Ola Høsøien Multiconsult
Lunsj  
Fasadeisolasjon mot lavfrekvent støy fra vindmøller Claus Møller Petersen Sweco
Fylkesmannens meninger om hvordan det er å behandle støy i arealplanlegging og etter forurensningsloven Magne Nesse Fylkesmann
Praktisering av krav om stille side i støyende soner Sten Bruaas Fylkesmann
Presentasjon av utstillere  
Pause  
Veitrafikkstøi i planprosess Helena Axelsson SVV
T-1442 - Stille side, mindre støyhensyn Sigurd Solberg
Presentasjon av utstillere  
Pause  
Virkninger av stille sider på støyplage og søvnforstyrrelse Ronny Klæbø TØI
Program Slutt  Inge Hommedal, lokalkomité

Lørdag:

Hva Hvem
Støy ifm boliger i bykjerner Anders Thomas Windsor ÅF Engineering
Workshop støy i arealplanlegging Alain Bradette
Noise radiation from steel bridge Anders Olsen Vibratec
Pause  
Nye lyddempende materialer Tor Erik Vigran
Akustikk i kontorlandskap Cecilie Opsanger Multiconsult
Nytt Munch museet og Nytt Deichmanske bibliotek Jannicke Olshausen Multiconsult
Bass i små rom Tor Halmrast Statsbygg
Pause  
Støy i havet - Miljøtrussel Jens Martin Hovem NTNU
BIM i samferdselsprosjekter  Alexander Tallund Klingerbo Norconsult