Høstmøte 2015


23-24. oktober 2015


Clarion Hotel & Congress Trondheim 

Høstmøte 2015, som også var 60-årsjubileet til Norsk Akustisk Selskap, gikk av stabelen i Trondheim. Tema var «Forskning og utvikling».

Under høstmøte var det også enkel generalforsamling for Norsk Akustisk Selskap med oppdatering av selskapets statutter.
Fredag
Tid Navn Tittel Firma
0915-0930 Elin Rasten Velkommen
0930-1030 Odd Pettersen og Anders Homb Akustikk i SINTEF – Hva skjer? SINTEF
1030-1100 Kaffepause
1100-1200 Peter Svensson og Hefeng Dong Akustisk forskning og utdanning ved NTNU og Research activities in underwater acoustics at NTNU NTNU
1200-1300 Tor Halmrast Hvorfor låter det sånn? Akustisk forskning i(nni) mellom Statsbygg
1300-1400 Lunsj
1400-1500 Bjørn Winsvold Telepresence og lyd. Hva kreves for å gi en god brukeropplevelse? Cisco
1500-1520 Claus Futtrup Losses in Loudspeakers SEAS
1520-1540 Editha Ehrmanntraut Design av en praktisk mätmetod för att bestämma slitaget av ballasten på spårvagnsspår Brekke & Strand
1540-1600 Kolbjørn Selvåg High Frequent Noise from Variable Speed Drive Electric Motors Multiconsult
1600-1615 Pause
1615-1700 Generalforsamling Gjennomgang av forslag til endringer i statuttene til Norsk Akustisk Selskap
1900-> Festmiddag
Lørdag
Tid Navn Tittel Firma
0900-0920 Iiris Turunen-Rindel Quest-Back-undersøkelsen Standard Norge
0920-0940 Ståle Otervik Dagros og F35 – En god combo? Undersøkelse av reaksjon hos storfe på støy fra jagerfly  Multiconsult
0940-1000 Ståle Ellingsen Vibrasjonsproblematikk i det nye Livsvitenskapsbygget  Brekke & Strand
1000-1020 Kaffepause
1020-1040 Tor Erik Vigran Sirkulære lydfeller. Kanalvegger med mikroslisser NTNU
1040-1100 Jon Øygarden Taleaudiometri i lydfelt. Hvilken støytype gir maksimal “Spatial Release from Masking” PAU/HiST
1100-1120 Kristian E. Meisingset Akustiske utfordringer med store varmepumper
1120-1140 Jørgen Grythe Akustisk kamera for visualisering av lyd Norsonic
1140-1200 Kaffepause
1200-1220 Remi Johansen Overbygd standplass – Måling av støydempning Forsvarsbygg
1220-1240 Audun Bekkos Støy fra tunnelmunning Cowi
1240-1300 Kjell Olav Aalmo Kan Steinmeyerorgelet gi steinfall i Nidarosdomen? Sweco
1300-1400 Avslutning/Lunsj