Historie

Under kan du lese om historien til NAS. Mye er hentet fra Truls Gjestland (seniorforsker SINTEF IKT).

Etableringen av Nordisk Akustisk Selskap

På et nordisk akustisk møte den 19. juni 1954 i København, ble det besluttet å etablere Nordisk Akustisk Selskap. Møtedagen var sammenfallende med 25-års jubileet til Acoustical Society of America. Følgende hilsningstelegram ble avsendt:

The Chairman of the meeting of the Acoustical Society of America, Hotel Statler, New York.
The first child of ICA was or non the 19th of June 1954 at 12:55 pm. The name of the child will be: The Scandinavian Acoustical Society. 125 happy fathers from four Scandinavian countries were gathered at the cradle to welcome the boy.
We hasten to announce the birth of the boy to the grandfather and send our best greetings on the occation of the 25th Anniversary of the American Acoustical Society.
Paavo Arni, Finland
Reno Berg, Norway
Claes Wachtmeister, Sweden
Fritz Ingerslev, Denmark

Nordisk Akustisk Selskap skulle være en felles enhet for de nasjonale selskapene og NAS ble stiftet i Oslo 28. mars 1955 som et ledd i utbyggingen av Nordisk Akustisk Selskap.

Etableringen av Norsk Akustisk Selskap

28 mars 1955 ble det holdt et møte i Kringkastingshuset i Oslo. Møtet var innkalt på initiativ fra Reno Berg (NTH). Fra listen over møtedeltakere ser man innen hvilke fagområder akustikken var begynt å bli en anvendt teknikk/vitenskap i Norge. Audiologi var representert fra Rikshospitalet, overføring og forsterking av tale og musikk (klassisk elektroakustikk) ble dekket av NRK og Telegrafverket og undervannsakustikk var representert med Forsvarets forskningsinstitutt, avdeling for undervannskrigføring i Horten. Dessuten var undervisningsinstitusjonene NTH og Universitetet i Oslo tilstede.

Det første styret besto av Reno Berg, Johan Holstmark og Gunnar Nesheim med varamenn Helmer Dahl, Henrik Nødtvedt og Wilhelm Løchstøer.

Virksomheten i NAS var ikke akkurat preget av voldsom aktivitet og entusiasme den første tiden. Som alle andre steder var det noen få ildsjeler, men ellers ganske laber interesse.

Stay tuned.. mer kommer!