• Ny metode for utendørs støyberegning – Miljødirektoratet

  Miljødirektoratet har lagt ut forslag om å innføre Cnossos-EU som ny norsk beregningsmetode for veg, motorsport, skytebaner og industri, på høring. De mener at Cnossos-EU er en bedre og mer avansert metode enn dagens beregningsmetoder for veg, motorsport, skytebaner og industri. Cnossos-EU vil erstatte Nordisk beregningsmetode (Nord96) og Nordisk beregningsmetode for industristøy.

  Miljødirektoratet foreslår også ny praksis for beregning av lydnivå på uteplasser.

  Høringen med alle dokumentene ligger her: Ny metode for utendørs støyberegning – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

   

  Høringsfrist 20. juni 202

 • Webinar om støy og vibrasjoner fra jernbane i Europa, 23.-24. februar

  UIC avholder nå 23-24. Februar et todagers webinar om støy og vibrasjoner fra jernbane i Europa.

  https://uic.org/events/uic-railway-noise-days kan man både se hva dagene består av og hvordan man melder seg på.

  Dag 1 vil fokusere på overordnet miljøpolitikk for støy og vibrasjoner, men også blant annet presentere State-of-the-art for Railway Noise in Europe, som det har blitt jobbet med det siste året i den internasjonale nettverksgruppen. 

  Dag 2 vil ha mer rundt forskning og utvikling,  – eksempelvis «Impact Noise in Railway Crossing» (Jens Nielsen, Chalmers), «Acoustic comfort, subjective perception» (Reto Pieren, Empa) og «Ground-borne vibration» (Geer Degrande, KU Leuven).

  Påmeldingsfristen er allerede 22. januar.

 • Høring av forslag til endring av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442)

  Endelig er den her 🙂

  Ett av våre viktigste verktøy, Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) er i endring og forslag til endring av retningslinjen er nå på høring. Dokumentene finner dere her.

  Målet med revisjon av retningslinjen er å gjøre den enklere å forstå og mer brukervennlig. Grenseverdier for støy er ikke endret.

  Formålet med retningslinje T-1442 er å legge til rette for langsiktig arealdisponering og planløsninger som fremmer trivsel og bokvalitet, og som forebygger helsekonsekvenser av støy.

  Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet foreslått endringer i dagens retningslinje. Miljødirektoratet har ønsket en bred involvering av brukerne av retningslinjen i arbeidet med revisjonen. Det er hentet innspill fra fylkesmenn, rådgivende ingeniører og representanter fra anleggseierne.

  Det er et mål at revidert retningslinje skal være enklere å forstå og bruke, og at tydeligere føringer for utredning og bruk av retningslinjen vil føre til økt forutsigbarhet, mer samordnet forvaltningspraksis, og mer aktiv bruk av retningslinjen i planlegging.

  Forslag til revidert retningslinje er på høring fram til 20. september 2020. Høringsdokumenter finner du under Høringer på Miljødirektoratet.no. Høringsmerknader sendes inn gjennom høringsportalen.

 • Helseeffekten av støy fra vindmøller

  Et flerårig dansk forskningsprosjekt om  mulig sammenheng mellom støy fra vindmøller og helseeffekter er nå ferdigstilt. Forskerne har beregnet innendørs og utendørs støy for en rekke boliger som ligger innenfor en radius på 6 km fra en vindmølle. Helsetilstand ble undersøkt med tanke på høyere risiko for blodpropp i hjertet, slagtilfeller, forhøyet blodtrykk, diabetes, depresjon, søvnforstyrrelser og negativt fødselsutfall i graviditet.

  Her kan du lese mer.