• Webinar om støy og vibrasjoner fra jernbane i Europa, 23.-24. februar

    UIC avholder nå 23-24. Februar et todagers webinar om støy og vibrasjoner fra jernbane i Europa.

    https://uic.org/events/uic-railway-noise-days kan man både se hva dagene består av og hvordan man melder seg på.

    Dag 1 vil fokusere på overordnet miljøpolitikk for støy og vibrasjoner, men også blant annet presentere State-of-the-art for Railway Noise in Europe, som det har blitt jobbet med det siste året i den internasjonale nettverksgruppen. 

    Dag 2 vil ha mer rundt forskning og utvikling,  – eksempelvis «Impact Noise in Railway Crossing» (Jens Nielsen, Chalmers), «Acoustic comfort, subjective perception» (Reto Pieren, Empa) og «Ground-borne vibration» (Geer Degrande, KU Leuven).

    Påmeldingsfristen er allerede 22. januar.