• Oppsummering av 2019

  Her kommer en oppsummering av NAS-året som har gått. I 2019:

  • Ble Lars Ødemark valgt inn i styret
  • Styreleder Alain Bradette har deltatt på 4 styremøter i Nordic Acoustics Association (NAA). Hovedtemaet har vært BNAM 2020.
  • Høstmøte 2019 ble avholdt i Trondheim med 144 deltagere. Hovedtema var universell utforming og fremtiden for akustikere. Foredrag finner du her.
  • Året har bestått av mye jobb med BNAM 2020. 
  • Ved slutten av året hadde NAS
   • 290 ordinære medlemmer
   • 10 studentmedlemmer
   • 7 støttemedlemmer
  • Frode Eikeland gikk ut av styret ved slutten av 2019. Takk for god innsats!
 • Minneord – Svein Ådne Storeheier

  Nylig mottok vi det triste budskapet om at Svein Ådne Storeheier var gått bort 9. november 73 år gammel. Svein tilbrakte hele sin yrkeskarriere som forsker/seniorforsker i SINTEF ved avdeling Akustikk fra han ble ansatt i 1972 til han gikk av som pensjonist i 2013. Svein sitt fagområde var utendørs støy fra alle typer kilder: industri, vegtrafikk, fly, tog og vindturbiner. Arbeidet omfattet måling, modellering og beregning av støygenerering og -utbredelse. Svein var en meget sentral bidragsyter til det verktøyet som i dag er gjeldende standard for støyberegninger: NORD2000. Svein sine bidrag gjorde at støyberegningene kunne utføres på en mer nøyaktig og effektiv måte. Svein hadde et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk som han pleiet jevnlig med deltagelse på konferanser og aktiv publisering. Han leverte viktige bidrag særlig til nordisk samarbeid. Han var også en viktig bidragsyter til utvikling av nye tiltak mot støy, så som nye typer støysvake vegdekker og nye støyskjermkonstruksjoner. Svein var meget nøyaktig i alt han gjorde. Alt han publiserte og skrev av rapporter var nøye sjekket og dobbeltsjekket. Mye av hans arbeid ble utført for tidligere Statens Forurensningstilsyn (SFT), nå Miljødirektoratet, der arbeidet hans dannet grunnlaget for retningslinjer og forskrifter for å redusere støybelastningen i Norge. Svein var en trygg og flott kollega med et godt humør og en lun og rolig fremtoning. Vi vil minnes Svein som en bauta i norsk støyforskning og en viktig brikke i at SINTEF og Norge er langt framme innenfor dette fagområdet internasjonalt. Vi lyser fred over hans minne.

  På vegne av akustikk-miljøet ved SINTEF og NTNU.

  Truls Berge
  Idar Granøien
  Truls  Gjestland
  Herold Olsen
  Rolf Tore Randeberg
  Odd Kr. Ø. Pettersen

 • Nytt om nyhetsbrev

  Fra januar 2020, vil EAA sitt tidskrift, Acta Acoustica, bli open access. Mer om Acta Acoustica kan du lese her.

  Nr. 6 (November-Desember) av nyhetsbrevet EAA Nuntius newsletter, ligger her.

 • Program – høstmøte 2019

  Høstmøte nærmer seg med stormskritt! Programmet er allerede fullt og vi har et par presentasjoner i ermene dersom det skulle være frafall.

  Et utmerket program som dere kan se her.

  Det er deltakelse fra representanter fra myndighetene, anleggseierne og rådgiverne. En sjelden anledning til å lære, stille spørsmål og utveksle meninger om revisjon av de to grunnsteinene for akustikk i Norge som er T-1442 og NS 8175.

  Meld deg på!

 • EAA – Note of farewell

  EAA vil få nytt styre fra 1. oktober, og her kan du lese “note of farewell” fra nåværende leder, Jorge Patricio.

 • Høstmøte 2019

  Høstmøte vil bli avholdt 25.-26. oktober 2019 i Trondheim. 

  Årets hovedtemaer er:

  • Universal utforming: Tiltak og utfordringer
  • Fremtiden for akustikere: Regelverk i endring og sine konsekvenser, ny faglig viten

  Les mer her!

 • Nytt fra ICA 2019

  ICA, International Congress on Acoustics 2019 holdes i Aachen 9. – 13. September. De har allerede fått inn 1530 “abstracts” og oversikt over plenumsforelesninger finner du her.

  EAA vil tilby 10 beste artikkel- og presentasjonspris (10 Best Paper and Presentation Award) til unge akustikere som vil muntlig presentere en artikkel eller en plakat som førsteforfatter. Detaljer for søknad finner du her.

  ICS 2019 vil ha et stort utstillingsområde, og spesielt arrangement med tanke på å knytte kontakter for unge akustikere og næringsliv. Alle studenter kan delta på «EAA Summer School» fra 6.-8. september i Leuven. Mer info her.