2023,  Støy

Ny metode for utendørs støyberegning – Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har lagt ut forslag om å innføre Cnossos-EU som ny norsk beregningsmetode for veg, motorsport, skytebaner og industri, på høring. De mener at Cnossos-EU er en bedre og mer avansert metode enn dagens beregningsmetoder for veg, motorsport, skytebaner og industri. Cnossos-EU vil erstatte Nordisk beregningsmetode (Nord96) og Nordisk beregningsmetode for industristøy.

Miljødirektoratet foreslår også ny praksis for beregning av lydnivå på uteplasser.

Høringen med alle dokumentene ligger her: Ny metode for utendørs støyberegning – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

 

Høringsfrist 20. juni 202