Støy

Høring av forslag til endring av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442)

Endelig er den her 🙂

Ett av våre viktigste verktøy, Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) er i endring og forslag til endring av retningslinjen er nå på høring. Dokumentene finner dere her.

Målet med revisjon av retningslinjen er å gjøre den enklere å forstå og mer brukervennlig. Grenseverdier for støy er ikke endret.

Formålet med retningslinje T-1442 er å legge til rette for langsiktig arealdisponering og planløsninger som fremmer trivsel og bokvalitet, og som forebygger helsekonsekvenser av støy.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet foreslått endringer i dagens retningslinje. Miljødirektoratet har ønsket en bred involvering av brukerne av retningslinjen i arbeidet med revisjonen. Det er hentet innspill fra fylkesmenn, rådgivende ingeniører og representanter fra anleggseierne.

Det er et mål at revidert retningslinje skal være enklere å forstå og bruke, og at tydeligere føringer for utredning og bruk av retningslinjen vil føre til økt forutsigbarhet, mer samordnet forvaltningspraksis, og mer aktiv bruk av retningslinjen i planlegging.

Forslag til revidert retningslinje er på høring fram til 20. september 2020. Høringsdokumenter finner du under Høringer på Miljødirektoratet.no. Høringsmerknader sendes inn gjennom høringsportalen.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *