2019

Minneord – Svein Ådne Storeheier

Nylig mottok vi det triste budskapet om at Svein Ådne Storeheier var gått bort 9. november 73 år gammel. Svein tilbrakte hele sin yrkeskarriere som forsker/seniorforsker i SINTEF ved avdeling Akustikk fra han ble ansatt i 1972 til han gikk av som pensjonist i 2013. Svein sitt fagområde var utendørs støy fra alle typer kilder: industri, vegtrafikk, fly, tog og vindturbiner. Arbeidet omfattet måling, modellering og beregning av støygenerering og -utbredelse. Svein var en meget sentral bidragsyter til det verktøyet som i dag er gjeldende standard for støyberegninger: NORD2000. Svein sine bidrag gjorde at støyberegningene kunne utføres på en mer nøyaktig og effektiv måte. Svein hadde et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk som han pleiet jevnlig med deltagelse på konferanser og aktiv publisering. Han leverte viktige bidrag særlig til nordisk samarbeid. Han var også en viktig bidragsyter til utvikling av nye tiltak mot støy, så som nye typer støysvake vegdekker og nye støyskjermkonstruksjoner. Svein var meget nøyaktig i alt han gjorde. Alt han publiserte og skrev av rapporter var nøye sjekket og dobbeltsjekket. Mye av hans arbeid ble utført for tidligere Statens Forurensningstilsyn (SFT), nå Miljødirektoratet, der arbeidet hans dannet grunnlaget for retningslinjer og forskrifter for å redusere støybelastningen i Norge. Svein var en trygg og flott kollega med et godt humør og en lun og rolig fremtoning. Vi vil minnes Svein som en bauta i norsk støyforskning og en viktig brikke i at SINTEF og Norge er langt framme innenfor dette fagområdet internasjonalt. Vi lyser fred over hans minne.

På vegne av akustikk-miljøet ved SINTEF og NTNU.

Truls Berge
Idar Granøien
Truls  Gjestland
Herold Olsen
Rolf Tore Randeberg
Odd Kr. Ø. Pettersen

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *