• FA2020 – abstract

  Forum Acoustics 2020 i Lyon i Frankrike har utsatt fristen for innsending av abstract til 6. desember!

  Hjemmeside for konferansen finner du her.

 • Minneord – Svein Ådne Storeheier

  Nylig mottok vi det triste budskapet om at Svein Ådne Storeheier var gått bort 9. november 73 år gammel. Svein tilbrakte hele sin yrkeskarriere som forsker/seniorforsker i SINTEF ved avdeling Akustikk fra han ble ansatt i 1972 til han gikk av som pensjonist i 2013. Svein sitt fagområde var utendørs støy fra alle typer kilder: industri, vegtrafikk, fly, tog og vindturbiner. Arbeidet omfattet måling, modellering og beregning av støygenerering og -utbredelse. Svein var en meget sentral bidragsyter til det verktøyet som i dag er gjeldende standard for støyberegninger: NORD2000. Svein sine bidrag gjorde at støyberegningene kunne utføres på en mer nøyaktig og effektiv måte. Svein hadde et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk som han pleiet jevnlig med deltagelse på konferanser og aktiv publisering. Han leverte viktige bidrag særlig til nordisk samarbeid. Han var også en viktig bidragsyter til utvikling av nye tiltak mot støy, så som nye typer støysvake vegdekker og nye støyskjermkonstruksjoner. Svein var meget nøyaktig i alt han gjorde. Alt han publiserte og skrev av rapporter var nøye sjekket og dobbeltsjekket. Mye av hans arbeid ble utført for tidligere Statens Forurensningstilsyn (SFT), nå Miljødirektoratet, der arbeidet hans dannet grunnlaget for retningslinjer og forskrifter for å redusere støybelastningen i Norge. Svein var en trygg og flott kollega med et godt humør og en lun og rolig fremtoning. Vi vil minnes Svein som en bauta i norsk støyforskning og en viktig brikke i at SINTEF og Norge er langt framme innenfor dette fagområdet internasjonalt. Vi lyser fred over hans minne.

  På vegne av akustikk-miljøet ved SINTEF og NTNU.

  Truls Berge
  Idar Granøien
  Truls  Gjestland
  Herold Olsen
  Rolf Tore Randeberg
  Odd Kr. Ø. Pettersen

 • Nytt om nyhetsbrev

  Fra januar 2020, vil EAA sitt tidskrift, Acta Acoustica, bli open access. Mer om Acta Acoustica kan du lese her.

  Nr. 6 (November-Desember) av nyhetsbrevet EAA Nuntius newsletter, ligger her.

 • Takk for årets høstmøte!

  Da er årets høstmøte overstått, og vi takker for alle foredragsholdere og alle deltagere.

  Presentasjoner fra foredrag ligger her. Har du ris eller ros, send oss gjerne en mail.

  Vi minner om at neste år vil det ikke bli et høstmøte, men BNAM 2020 som holdes i Oslo i mai. Vi sees!

 • Program – høstmøte 2019

  Høstmøte nærmer seg med stormskritt! Programmet er allerede fullt og vi har et par presentasjoner i ermene dersom det skulle være frafall.

  Et utmerket program som dere kan se her.

  Det er deltakelse fra representanter fra myndighetene, anleggseierne og rådgiverne. En sjelden anledning til å lære, stille spørsmål og utveksle meninger om revisjon av de to grunnsteinene for akustikk i Norge som er T-1442 og NS 8175.

  Meld deg på!

 • Aktuelle nyhetsbrev m.m

  Link til September-utgaven av Noise/News International finner du her.

  Link til September-Oktober utgaven av EAA Nuntius newsletter (no. 5/2019) ligger her.

  EAA har også sendt ut et “call for abstracts” til Forum Acousticum 2020 som vil bli holdt i Lyon fra 20.-24. april 2020. Mer informasjon finner du her.

 • EAA – Note of farewell

  EAA vil få nytt styre fra 1. oktober, og her kan du lese “note of farewell” fra nåværende leder, Jorge Patricio.

 • Minneord – Matias Ringheim

  Matias Ringheim gikk dessverre bort 7. september, 79 år gammel. Han var sentral i utviklingen av akustikkfaget og det tilhørende rådgivermiljøet i Norge. Les minneordene her skrevet av Edvard Falch og Sigurd Solberg.