• Påmelding BNAM 2020

  Meld deg på årets akustikk-arrangement i Norge; BNAM 2020! Benytt anledningen til å skaffe deg ny kunnskap og opprettholde nettverket ditt!

  Påmelding

  Mer informasjon om BNAM 2020 finner du her.

  P.S. Det blir ikke et eget høstmøte i år, kun BNAM.

   

 • Vibrasjonsdagene 2020 i Örebro

  Vibrasjonsdagene avholdes 29.-30. september 2020 i Örebro og er åpen for registrering. NB! Opprinnelig dato var i mai, men er nå flyttet til høsten.

  Mer info, program og påmelding finner du her.

 • Inter-noise 2020

  Inter-noise 2020 vil bli avholdt i Seoul 23.-26. august. 

  Her finner du informasjon om keynote speakers, tiltak mot corona viruset m.m.

 • Nyhetsbrev

  Da ligger EAA sitt Nuntius newsletter for Januar-Februar 2020 her.

  Desember-utgaven av Noise/News International ligger her.

 • Nyhetsbrev og Inter-noise 2020

  Nyeste nummer av Acta Acustica united with Acustica (Issue 6 av volume 102) med 43 papers ligger her.

  Inter-noise 2020 vil bli avholdt 23.-26. august i Seoul i Sør-Korea. Mer kan du lese her.

 • Bli med i styret!

  Styremedlem Frode Eikeland slutter i styret etter å ha bidratt i fire gode år. Vi trenger derfor en etterfølger. Kandidaten forplikter seg for to år dersom den blir valgt av NAS-medlemmene.

  Spørsmål og kandidaturer kan rettes til styret info@norskakustiskselskap.org

 • Noise-Con 2020

  NOISE-CON 2020 avholdes i New Orleans fra 29. juni – 1. juli. 

  Planlagte fokustemaer:

  • Passive Noise Control
  • Aeroacoustic Noise
  • Experimental Techniques & Instrumentation
  • Modeling, Numerical / Analytical Techniques
  • Sound Quality & the Perception and Effects of Noise
  • Building Acoustics
  • Product Noise Emissions
  • Transportation Noise
  • Motor Vehicle Noise & Vibration (NVH)
  • Renewable Energy Noise
  • Community Noise
  • Industrial Noise

  Abstract må leveres innen 13. januar!

  Mer info finner du her.

 • God jul!

  Styret i NAS ønsker alle våre medlemmer en riktig

  God jul

  &

  godt nytt år!

  Takk for året som har gått. Vi ser frem til BNAM2020 og andre akustiske begivenheter!

 • FA2020 – abstract

  Forum Acoustics 2020 i Lyon i Frankrike har utsatt fristen for innsending av abstract til 6. desember!

  Hjemmeside for konferansen finner du her.

 • Minneord – Svein Ådne Storeheier

  Nylig mottok vi det triste budskapet om at Svein Ådne Storeheier var gått bort 9. november 73 år gammel. Svein tilbrakte hele sin yrkeskarriere som forsker/seniorforsker i SINTEF ved avdeling Akustikk fra han ble ansatt i 1972 til han gikk av som pensjonist i 2013. Svein sitt fagområde var utendørs støy fra alle typer kilder: industri, vegtrafikk, fly, tog og vindturbiner. Arbeidet omfattet måling, modellering og beregning av støygenerering og -utbredelse. Svein var en meget sentral bidragsyter til det verktøyet som i dag er gjeldende standard for støyberegninger: NORD2000. Svein sine bidrag gjorde at støyberegningene kunne utføres på en mer nøyaktig og effektiv måte. Svein hadde et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk som han pleiet jevnlig med deltagelse på konferanser og aktiv publisering. Han leverte viktige bidrag særlig til nordisk samarbeid. Han var også en viktig bidragsyter til utvikling av nye tiltak mot støy, så som nye typer støysvake vegdekker og nye støyskjermkonstruksjoner. Svein var meget nøyaktig i alt han gjorde. Alt han publiserte og skrev av rapporter var nøye sjekket og dobbeltsjekket. Mye av hans arbeid ble utført for tidligere Statens Forurensningstilsyn (SFT), nå Miljødirektoratet, der arbeidet hans dannet grunnlaget for retningslinjer og forskrifter for å redusere støybelastningen i Norge. Svein var en trygg og flott kollega med et godt humør og en lun og rolig fremtoning. Vi vil minnes Svein som en bauta i norsk støyforskning og en viktig brikke i at SINTEF og Norge er langt framme innenfor dette fagområdet internasjonalt. Vi lyser fred over hans minne.

  På vegne av akustikk-miljøet ved SINTEF og NTNU.

  Truls Berge
  Idar Granøien
  Truls  Gjestland
  Herold Olsen
  Rolf Tore Randeberg
  Odd Kr. Ø. Pettersen