• Digitale kurs om NS 8176 og NS 8175

  Standard Norge arrangerer nå tre kurs ang. lyd og vibrasjoner:

  Dette kurser går gjennom standarden, gir en innføring i måling av vibrasjoner i boliger, fra samferdsel, og vurdering av bygningstekniske krav og behov mot vibrasjonsklasser.

  Du får innblikk i hvordan måleresultater vurderes og beregnes i praksis, informasjon om ulike typer måleinstrumentering og erfaringer om bruken. Kurset beskriver også hvordan en tiltakshaver behandler vibrasjonssaker og hvordan vibrasjoner bedømmes av beboerne i boliger. Det sees på hvilke tiltak som kan gjøres mot vibrasjoner og kostnadsmessige vurderinger.

  Kurset holdes 10. november kl. 09-16 på ZOOM.

  Standarden NS 8175 ble utarbeidet for å kunne brukes i forbindelse med funksjonskrav i forskrifter og retningslinjer for støy i arealplanlegging, for eksempel etter plan- og bygningsloven.

  Kurset gir en gjennomgang av boligdelen av standarden.

  Kurset holdes 11. og 12. november kl. 9-12 på ZOOM.

  Dette kurset gir en gjennomgang av lydforhold for skoler, barnehager, kontorlandskap og enkelte andre publikumsbygninger. Kurset har fokus på praktiske problemstillinger. Det sees på lydproblematikk, hvilke tiltak som kan brukes for bedre lydforhold, og det gis kostnadsmessige betraktninger.

  Kurset holdes 13. og 16. november kl. 9-12 på ZOOM.

  Her finner du en samleside hvis du ønsker å melde deg på alle kursdagene (rabatt).

 • Nyhetsbrev

  Nyhetsbrev fra International Year of Sound for august ligger her (vi er vel litt over august nå, men fremdeles interessant).

  Følger du denne linken, finner du nyhetsbrevet til EAA, Nuntius, for September-Oktober.

 • BNAM 2021 – call for abstract

  BNAM (Baltic-Nordic Acoustics Meeting) 2020 ble utsatt pga. Covid-19. Med håp om bedre tider, satser vi på BNAM2021 i Oslo. Datoen er 3.-5. mai og det er nå åpnet for levering av abstract. Fristen for det er 14. november.

  Dersom du leverte inn abstract til BNAM2020, må du sende det inn på nytt til BNAM2021.

  All informasjon ligger her: www.bnam2021.org.

 • Høstmøte 2020

  På grunn av Covid-19 ble BNAM-konferansen utsatt til neste år, med konsekvens at 2020 ble uten faglig påfyll for våre medlemmer. Som tiltak for dette, har styret besluttet å holde et høstmøte i forkortet og digital versjon. Møtet vil bli holdt på Teams. Vi har hørt med mulige foredragsholdere og har bygget følgende program (midlertidige titler) som vi håper vil være av interesse for mange:

  Program

  • «Revidert retningslinje T-1442» ved Merete Gynnild Seniorrådgiver Miljødirektoratet
  • «RIF faggruppe for akustikk – Hvem vi er og hva vi gjør» ved Tore Moen Leder RIF faggruppe akustikk
  • «Siste nytt fra NAS» ved Alain Bradette styreleder NAS

  Varighet: 70 minutter

  Dato: 23. oktober 2020, kl. 12.00

  Påmeldingslink:  Kommer i egen epost.

  Det blir ingen avgift for årets møte og det blir mulig å stille spørsmål via chat-funksjon i Teams.

 • Høring av forslag til endring av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442)

  Endelig er den her 🙂

  Ett av våre viktigste verktøy, Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) er i endring og forslag til endring av retningslinjen er nå på høring. Dokumentene finner dere her.

  Målet med revisjon av retningslinjen er å gjøre den enklere å forstå og mer brukervennlig. Grenseverdier for støy er ikke endret.

  Formålet med retningslinje T-1442 er å legge til rette for langsiktig arealdisponering og planløsninger som fremmer trivsel og bokvalitet, og som forebygger helsekonsekvenser av støy.

  Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet foreslått endringer i dagens retningslinje. Miljødirektoratet har ønsket en bred involvering av brukerne av retningslinjen i arbeidet med revisjonen. Det er hentet innspill fra fylkesmenn, rådgivende ingeniører og representanter fra anleggseierne.

  Det er et mål at revidert retningslinje skal være enklere å forstå og bruke, og at tydeligere føringer for utredning og bruk av retningslinjen vil føre til økt forutsigbarhet, mer samordnet forvaltningspraksis, og mer aktiv bruk av retningslinjen i planlegging.

  Forslag til revidert retningslinje er på høring fram til 20. september 2020. Høringsdokumenter finner du under Høringer på Miljødirektoratet.no. Høringsmerknader sendes inn gjennom høringsportalen.

 • Meld deg på e-konferansen til Inter-Noise 2020!

  Rett rundt hjørnet, 23.-26. august, vil Inter-Noise 2020 bli avholdt som en e-konferanse.

  Det vil holdes direktesendte sesjoner, og presentasjoner av 649 papers og 130 posters vil være tilgjengelig for påmeldte.  Det settes også opp chat rooms for å kunne diskutere temaene med presentasjonsholder og andre deltagere.

  Du kan lese mer her.

 • Nyhetsbrev

  To nye nyhetsbrev er kommet;

  EAA-nyheter for Juli-August 2020 ligger her.

  Volume 28, Nr. 2 av Noise/News International ligger her. Magasinet ser blant annet på:

  • A workshop on transportation noise
  • Acoustic camera
  • Updates on INTR-NOISE 2020 and NOISE-CON 2020
 • NAS – så mye mer enn høstmøte!

  Vi i NAS er stolte av vårt årlige høstmøte, men vet du at det er mange flere fordeler ved å være medlem av NAS?

  Her er noe av det du kan benytte deg av som medlem av NAS:

  • Reisestøtte
   Vi støtter reiseutgifter for deltagelse på konferanser og i arbeidsgrupper/komiteer. Reisestøtten er begrenset til kr. 7000,- per reise, men i spesielle tilfeller kan den økes. Husk at søknaden må sendes før møte/kongressen.
  • Nyhetsbrev
   Gjennom NAS har du tilgang på en haug av nyhetsbrev med alt som rører på seg innen akustikk. Benytt deg av muligheten til å lese interessante artikler om ditt fagfelt! Vi foreslår Acta Acustica united with Acoustica som tar for seg alle felter innen akustikk eller Noise/News International som hovedsakelig tar for seg støytemaer.
  • Medlem av NAA, EAA m.m.
   Ved å være medlem av NAS er du også medlem av NAA (Nordic Acoustics Association), EAA (European Acoustics Association) og ICA (International Commision on Acoustics) som også har sine egne støtteprosjekter for forskning og utvikling. Deler av medlemsavgiften til NAS går til NAA og EAA slik at vi er med på å bidra til disse organisasjonene og deres programmer. Via EEA gir vi støtte til publikasjon i open access journaler, så denne forskningen er åpent tilgjengelig for alle. Du har muligheten til å knytte kontakt med akustikere over hele verden ved f.eks. medlemskap i ulike tekniske komiteer under EAA.
  • Og selvfølgelig høstmøte hvor du blir oppdatert på det nyeste innen fagfeltet og årets samlingspunkt for akustikere i Norge.
 • “Director-at-Large” for regionen Europa/Afrika

  I-INCE (The International Institute of Noise Control Engineering) søker kandidater til vervet “Director-at-Large” for regionen Europa/Afrika som velges for 3 år (starter i begynnelsen av 2021).

  Interessenter kan melde seg til styret, så vil styret nominere beste kandidat videre. Nominasjoner har frist 30. juni 2020 hos I-INCE, så interessenter må meldes innen 28. juni 2020.

  Oppgavene til I-INCE Board of Directors er:
  The Board of Directors shall be responsible for managing and controlling the affairs and property of the Institute, and for specifying the policies of the Institute in a manner consistent with the Bylaws and Rules of the Institute. The Board shall have the full power to interpret the meaning of any provision of these Bylaws and to adopt rules, not inconsistent with these Bylaws, governing actions that may be taken by the Board or the General Assembly. Rules relating to the responsibilities, operations and actions of the General Assembly shall be approved by the General Assembly.

  Ansvaret spesielt for “Director-at-Large” er:

  1. Collaborates with the regional Vice-President from the region of the Director-at-Large on I-INCE matters pertaining to their geographic region.
  2. Participates in meetings of the I-INCE Board and General Assembly.
  3. Serves on task forces and undertakes other assignments as requested by the President.