• Aktuelle nyhetsbrev m.m

  Link til September-utgaven av Noise/News International finner du her.

  Link til September-Oktober utgaven av EAA Nuntius newsletter (no. 5/2019) ligger her.

  EAA har også sendt ut et “call for abstracts” til Forum Acousticum 2020 som vil bli holdt i Lyon fra 20.-24. april 2020. Mer informasjon finner du her.

 • EAA – Note of farewell

  EAA vil få nytt styre fra 1. oktober, og her kan du lese “note of farewell” fra nåværende leder, Jorge Patricio.

 • Minneord – Matias Ringheim

  Matias Ringheim gikk dessverre bort 7. september, 79 år gammel. Han var sentral i utviklingen av akustikkfaget og det tilhørende rådgivermiljøet i Norge. Les minneordene her skrevet av Edvard Falch og Sigurd Solberg.

 • Oppdatering pågår!

  Hjemmesiden oppdateres og det er noen linker som ikke fungerer.

 • Høstmøte 2019

  Høstmøte vil bli avholdt 25.-26. oktober 2019 i Trondheim. 

  Årets hovedtemaer er:

  • Universal utforming: Tiltak og utfordringer
  • Fremtiden for akustikere: Regelverk i endring og sine konsekvenser, ny faglig viten

  Les mer her!

 • Nytt fra ICA 2019

  ICA, International Congress on Acoustics 2019 holdes i Aachen 9. – 13. September. De har allerede fått inn 1530 “abstracts” og oversikt over plenumsforelesninger finner du her.

  EAA vil tilby 10 beste artikkel- og presentasjonspris (10 Best Paper and Presentation Award) til unge akustikere som vil muntlig presentere en artikkel eller en plakat som førsteforfatter. Detaljer for søknad finner du her.

  ICS 2019 vil ha et stort utstillingsområde, og spesielt arrangement med tanke på å knytte kontakter for unge akustikere og næringsliv. Alle studenter kan delta på «EAA Summer School» fra 6.-8. september i Leuven. Mer info her.

 • Helseeffekten av støy fra vindmøller

  Et flerårig dansk forskningsprosjekt om  mulig sammenheng mellom støy fra vindmøller og helseeffekter er nå ferdigstilt. Forskerne har beregnet innendørs og utendørs støy for en rekke boliger som ligger innenfor en radius på 6 km fra en vindmølle. Helsetilstand ble undersøkt med tanke på høyere risiko for blodpropp i hjertet, slagtilfeller, forhøyet blodtrykk, diabetes, depresjon, søvnforstyrrelser og negativt fødselsutfall i graviditet.

  Her kan du lese mer.