• Webinar om støy og vibrasjoner fra jernbane i Europa, 23.-24. februar

  UIC avholder nå 23-24. Februar et todagers webinar om støy og vibrasjoner fra jernbane i Europa.

  https://uic.org/events/uic-railway-noise-days kan man både se hva dagene består av og hvordan man melder seg på.

  Dag 1 vil fokusere på overordnet miljøpolitikk for støy og vibrasjoner, men også blant annet presentere State-of-the-art for Railway Noise in Europe, som det har blitt jobbet med det siste året i den internasjonale nettverksgruppen. 

  Dag 2 vil ha mer rundt forskning og utvikling,  – eksempelvis «Impact Noise in Railway Crossing» (Jens Nielsen, Chalmers), «Acoustic comfort, subjective perception» (Reto Pieren, Empa) og «Ground-borne vibration» (Geer Degrande, KU Leuven).

  Påmeldingsfristen er allerede 22. januar.

 • BNAM 2021 blir e-konferanse!

  Covid-19 har skapt utfordringer for oss alle, både for forretninger og personer. BNAM 2021 er ikke noe unntak. Vi utsatte konferansen til mai 2021, men selv med de siste lyspunktene med vaksiner, innebærer en fysisk konferanse på dette tidspunktet fremdeles stor usikkerhet og vesentlige utfordringer med smittevern. Av den grunn, klarte vi nå nylig å oppheve vår bindende avtale med hotellet. Arrangementskomitéen har deretter jobbet iherdig med tilrettelegging av BNAM i digital utgave. Etter avtale med Nordic Acoustic Association, har vi gleden av å annonsere offisielt at BNAM skal være en e-konferanse.

   

  Det blir et spennende og variert program som vil foregå over 2 dager med parallelle sesjoner. Det er kommet inn mange gode abstracts som sees på i disse dager, og det blir temaer innen støy, vibrasjoner, romakustikk, bygningsakustikk, psykoakustikk med mer. Informasjon blir løpende oppdatert på hjemmesiden. Her kan du også lese om våre keynotes. Du kan også følge oss på Linked In.

  Påmelding starter 1.februar!

 • Nyhetsbrev

  Følger du denne linken, finner du nyhetsbrevet til EAA, Nuntius, for November-Desember.

  Siste utgave av Noise/News International finner du her.

 • Digitale kurs om NS 8176 og NS 8175

  Standard Norge arrangerer nå tre kurs ang. lyd og vibrasjoner:

  Dette kurser går gjennom standarden, gir en innføring i måling av vibrasjoner i boliger, fra samferdsel, og vurdering av bygningstekniske krav og behov mot vibrasjonsklasser.

  Du får innblikk i hvordan måleresultater vurderes og beregnes i praksis, informasjon om ulike typer måleinstrumentering og erfaringer om bruken. Kurset beskriver også hvordan en tiltakshaver behandler vibrasjonssaker og hvordan vibrasjoner bedømmes av beboerne i boliger. Det sees på hvilke tiltak som kan gjøres mot vibrasjoner og kostnadsmessige vurderinger.

  Kurset holdes 10. november kl. 09-16 på ZOOM.

  Standarden NS 8175 ble utarbeidet for å kunne brukes i forbindelse med funksjonskrav i forskrifter og retningslinjer for støy i arealplanlegging, for eksempel etter plan- og bygningsloven.

  Kurset gir en gjennomgang av boligdelen av standarden.

  Kurset holdes 11. og 12. november kl. 9-12 på ZOOM.

  Dette kurset gir en gjennomgang av lydforhold for skoler, barnehager, kontorlandskap og enkelte andre publikumsbygninger. Kurset har fokus på praktiske problemstillinger. Det sees på lydproblematikk, hvilke tiltak som kan brukes for bedre lydforhold, og det gis kostnadsmessige betraktninger.

  Kurset holdes 13. og 16. november kl. 9-12 på ZOOM.

  Her finner du en samleside hvis du ønsker å melde deg på alle kursdagene (rabatt).

 • Nyhetsbrev

  Nyhetsbrev fra International Year of Sound for august ligger her (vi er vel litt over august nå, men fremdeles interessant).

  Følger du denne linken, finner du nyhetsbrevet til EAA, Nuntius, for September-Oktober.

 • BNAM 2021 – call for abstract

  BNAM (Baltic-Nordic Acoustics Meeting) 2020 ble utsatt pga. Covid-19. Med håp om bedre tider, satser vi på BNAM2021 i Oslo. Datoen er 3.-5. mai og det er nå åpnet for levering av abstract. Fristen for det er 14. november.

  Dersom du leverte inn abstract til BNAM2020, må du sende det inn på nytt til BNAM2021.

  All informasjon ligger her: www.bnam2021.org.

 • Høstmøte 2020

  På grunn av Covid-19 ble BNAM-konferansen utsatt til neste år, med konsekvens at 2020 ble uten faglig påfyll for våre medlemmer. Som tiltak for dette, har styret besluttet å holde et høstmøte i forkortet og digital versjon. Møtet vil bli holdt på Teams. Vi har hørt med mulige foredragsholdere og har bygget følgende program (midlertidige titler) som vi håper vil være av interesse for mange:

  Program

  • «Revidert retningslinje T-1442» ved Merete Gynnild Seniorrådgiver Miljødirektoratet
  • «RIF faggruppe for akustikk – Hvem vi er og hva vi gjør» ved Tore Moen Leder RIF faggruppe akustikk
  • «Siste nytt fra NAS» ved Alain Bradette styreleder NAS

  Varighet: 70 minutter

  Dato: 23. oktober 2020, kl. 12.00

  Påmeldingslink:  Kommer i egen epost.

  Det blir ingen avgift for årets møte og det blir mulig å stille spørsmål via chat-funksjon i Teams.

 • Høring av forslag til endring av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442)

  Endelig er den her 🙂

  Ett av våre viktigste verktøy, Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) er i endring og forslag til endring av retningslinjen er nå på høring. Dokumentene finner dere her.

  Målet med revisjon av retningslinjen er å gjøre den enklere å forstå og mer brukervennlig. Grenseverdier for støy er ikke endret.

  Formålet med retningslinje T-1442 er å legge til rette for langsiktig arealdisponering og planløsninger som fremmer trivsel og bokvalitet, og som forebygger helsekonsekvenser av støy.

  Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet foreslått endringer i dagens retningslinje. Miljødirektoratet har ønsket en bred involvering av brukerne av retningslinjen i arbeidet med revisjonen. Det er hentet innspill fra fylkesmenn, rådgivende ingeniører og representanter fra anleggseierne.

  Det er et mål at revidert retningslinje skal være enklere å forstå og bruke, og at tydeligere føringer for utredning og bruk av retningslinjen vil føre til økt forutsigbarhet, mer samordnet forvaltningspraksis, og mer aktiv bruk av retningslinjen i planlegging.

  Forslag til revidert retningslinje er på høring fram til 20. september 2020. Høringsdokumenter finner du under Høringer på Miljødirektoratet.no. Høringsmerknader sendes inn gjennom høringsportalen.