Nyhetsblader

Acta Acoustica

Siste utgave

Tilgang til online utgave

Alle utgivelser av Acta Acustica legges ut på server. Alle medlemmer får et brukernavn og passord til denne serveren.

Prosedyre for å få tilgang til serveren:

  • Send en e‐post til styret post@norskakustiskselskap.org. Merk e‐posten med Acta Acustica.
  • I e‐posten redegjør du for navn og ev firma og du skriver at du ønsker tilgang til Acta Acustica.

Vi sender tilbake brukenavn og passord.

EAA Nuntius newsletter