Styret i NAS

Leder - Elin Rasten
Norconsult AS
Stensarmen 4
3112 Tønsberg
tlf.: 950 80 157
E-post: leder@norskakustiskselskap.org

Kasserer - Jakob Vennerød
SINTEF IKT
Strindveien 4
7034 Trondheim
tlf.: 928 49 444
e-post: kasserer@norskakustiskselskap.org

Sekretær- Ingunn Milford
Multiconsult AS
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
tlf.: 905 01 224
e-post: ingunn.milford@multiconsult.no

Styremedlem/webredaktør - Frode Eikeland
SWECO AS
Storetveitvegen 98
5892 Bergen
tlf.: 930 16 570 
e-post: webmaster@norskakustiskselskap.org

Styremedlem - Enno Swets
ÅF Reinertsen AS
Oslo
tlf.: 906 76 364

e-post: enno.swets@afreinertsen.no

 

 

Varamedlemmer

Trond V. Tronstad
SINTEF IKT

Anders Thomas Windsor
Multiconsult AS

Revisor

Tore I. Steen
Norsonic AS

Valgkomité

Peter Svensson
NTNU

Ingjerd Aaraas
Brekke & Strand akustikk AS