Siste nytt

  Nytt NAS styre

Da har vi fått på plass et valgresultat for nytt styret i Norsk Akustisk Selskap for 2018.

Resultat av valget av styremedlemmer og vararepresentant:

Navn

Valgresultat for styret 2018

Alain Bradette

Ny Styreleder

Frode Eikeland

Nytt Styremedlem (gjenvalg)

Cecilie Oppsanger

Nytt Styremedlem

Lars Ødemark

Ny Vara

   

Ellers består styret av Enno Swets og Tore Fodnes Killengreen, samt vararepresentant Øystein Valdem.

Takk for god innsats og godt samarbeid til vår store leder Elin Rasten, Ingunn Milford og Anders Thomas Windsor som går ut av styret etter 4 år!

Hjemmeside

Abstracts are still being accepted for INTER-NOISE 2018 but the deadline of March 12, 2018 is fast approaching.

  BNAM 2018

Program

Reykjavík, 15-18 April 2018

  Kurs i utlandet?

KURS I PARIS

World Hearing day 2018 (3. mars) Ica Newsletter january 2018  EAA Nuntius newsletter No. 1/2018

Mer