Nyheter

Asbjørn Krogstad aug. 10, 2017

Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at  professor emeritus Asbjørn Krokstad døde 31. juli i Trondheim, i en alder av 86 år.

Krokstad har vært en norsk pionér innen flere akustiske fagfelt, som elektroakustikk, romakustikk, musikkakustikk og audiologi, og var i mange år profesjonell musiker og dirigent.

Hans kolleger ved NTNU og SINTEF har satt stor pris på  det faglig sterke og givende mangeårige samarbeidet.

Krokstad bisettes fredag 11. august, i Lade kirke, Trondheim.Tilbake