Nyheter

STØYFRI DAG - INAD - 26. april 2017 des. 4, 2017

Hva skjedde på Støyfri dag 2017?

Støyfri dag er en dedikert dag for å øke bevissthet og forståelse for støy, og hva dette betyr for helse og velvære for befolkningen.

Støyfridag har vært arrangert siden 1996, og arrangeres alltid den siste onsdagen i april.

Norsk Akustisk Selskap (NAS) og Norsk forening mot støy markerer dagen i fellesskap. 

På Støyfri dag tilbyr vi GRATIS rådgivning til skoler og barnehager.

Rådgiverne kan gi generelle råd som hjelper ledelsen/teknisk personell et skritt på veien med å vurdere hvordan de kan håndtere et støyproblem. 

 

HVA SKJEDDE? (oppdatert 4.12.17)

Det kom inn kun én henvedelse fra en barnehage på Støyfri dag.Etter loddtrekning mellom firmaer i Stavanger-området, så fikk Multiconsult oppdraget.

Barnehagen var tegnet med åpen planløsning mellom alle avdelingene, og mellom etasjene. I tillegg var det glass i deler av gulvene mellom etasjene, hvor barna skal leke. Harde leker mot glassflate gir, ikke overraskende, masse lyd!

Foreldre til barna har også vært bekymret for dårlig akustisk miljø og mener at barna blir slitne på grunn av støyen. Barnehagen har prøvd å avgrense  noen av rommene ved hjelp av flyttbare reoler og lignende og gjennom å tilføre mye lyddempende materialer i form av tykke tepper, stoffmøbler og lignende, men de sliter med bakgrunnsstøyen som genereres av de andre avdelingene på grunn av åpenheten.

Multiconsult hadde et møte med daglig leder hvor den daglige bruken av rommene ble diskutert, utfordringene de har med logistikk/tidsstyring av grupper og aktiviteter for å minske antallet forstyrrelser og støynivå, arkitektens tanker bak romløsningen (lys og åpenhet som skulle være stimulerende?) og de problem brukerne generelt opplever knyttet til støy i den daglige driften. Det var befaring i alle avdelingene det det ble sett på eventuelle løsninger som kan forbedre situasjonen. Noen steder vil veggabsorbenter kunne hjelpe, mens andre steder vil det være vanskelig å redusere støyen på annen måte enn ved å bygge opp en vegg som skille mellom avdelingene.

Barnehagen åpnet høsten 2008 og har ifølge daglig leder hatt mye fokus på støy tidligere, men de tok sjansen på å få inn enda flere innspill når de fikk vite om støyfri dag!

SJEKK HER FOR UTFYLLENDE INFO rev. 21.4.17 Tilbake