Nyheter

STØYFRI DAG - INAD - 26. april 2017 april 20, 2017

Støyfri dag er en dedikert dag for å øke bevissthet og forståelse for støy, og hva dette betyr for helse og velvære for befolkningen.

Støyfridag har vært arrangert siden 1996, og arrangeres alltid den siste onsdagen i april.

Norsk Akustisk Selskap (NAS) og Norsk forening mot støy markerer dagen i fellesskap. 

På Støyfri dag tilbyr vi GRATIS rådgivning til skoler og barnehager.

Rådgiverne kan gi generelle råd som hjelper ledelsen/teknisk personell et skritt på veien med å vurdere hvordan de kan håndtere et støyproblem. 

SJEKK HER FOR UTFYLLENDE INFO rev. 21.4.17 Tilbake