Nyheter

Velkommen til Høstmøte 2018 juli 31, 2018

Styret har gleden av å invitere til høstmøte 2018 på Voss den 26.- 27. oktober.

PROGRAM

Programmet deles i tre hovedtemaer:

 • Lavfrekvent støy og strukturlyd. Erfaring med grenseverdier.
 • Praktisering av retningslinje T-1442. Myndighets rolle, nytte av stille side m.m.
 • BIM og akustikk / støy. Muligheter i dag og fremover.

Følgende inviterte foredragsholdere har bekreftet sin deltakelse:

 • Bane Nor v/ Trygve Aasen, Alf Ekblad
 • Avinor v/ Michael Newman
 • NGI v/ Karin Norén-Cosgriff
 • TØI v/ Ronny Klæbø
 • Sweco v/ Claus Møller Petersen
 • Fylkesmannen i Hordaland v/ Magne Nesse
 • Sigurd Solberg
 • CSTB v/ Dirk Van Maercke

Alle som er interessert i å holde foredrag bes sende sin presentasjon til styret@norskakustiskselskap.org. Det avsettes 15 minutter per foredrag pluss 2-3 minutter for spørsmål. Styret forbeholder seg retten til å prioritere mellom påmeldte foredrag ved stor påmelding.

Påmeldingsskjema kommer i august.

I TILLEGG TIL FAG

I tillegg til faglig innhold, skal det være festmiddag på fredag kvelden med kulturelt innslag. Det er for øvrig mulig å kombinere høstmøtet med Osa festivalen. http://www.osafestivalen.no/

TRANSPORT

Voss kan nås direkte med tog. For lettere transportlogistikk for deltakere som foretrekker fly, skal NAS arrangere buss fra Bergen Lufthavn Flesland til Voss på torsdag kveld med retur på lørdag ettermiddag. Billetter vil kunne kjøpes ved påmelding til høstmøtet.

Vi håper at så mange som mulig vil delta på årets møte!

Med vennlig hilsen,

NAS-styretTilbake