Nyheter

Halvårsoppdatering fra styret aug. 3, 2018

NAS håper alle har hatt en fin sommer, og her er en liten oppsummering fra styret. Så langt i 2018 har vi:

  • Fått 6 nye medlemmer
  • Fått 4 nye studentmedlemmer
  • Fått 1 nytt støttemedlem
  • Gitt 4 stk. reisestøtte
  • Hatt 4 styremøter
  • Styreleder Alain har deltatt på BNAM

Hovedsakene på styremøter har vært høstmøtet, nye medlemssøknader og reisestøtter, og det nye faktura (innføring av KID for bedre eller lettere håndtering av medlemskontingent) og medlemsregisteret StyreWEB.

Håper vi sees på høstmøte!Tilbake