Nyheter

Nytt NAS styre mars 3, 2018

Da har vi fått på plass et valgresultat for nytt styret i Norsk Akustisk Selskap for 2018.

Resultat av valget av styremedlemmer og vararepresentant:

Navn

Valgresultat for styret 2018

Alain Bradette

Ny Styreleder

Frode Eikeland

Nytt Styremedlem (gjenvalg)

Cecilie Opsanger

Nytt Styremedlem

Lars Ødemark

Ny Vara

   

Ellers består styret av Enno Swets og Tore Fodnes Killengreen, samt vararepresentant Øystein Valdem.

Takk for god innsats og godt samarbeid til vår store leder Elin Rasten, Ingunn Milford og Anders Thomas Windsor som går ut av styret etter 4 år!Tilbake