Høstmøte/BNAM 2021


Mai 2021


Oslo

BNAM (Baltic-Nordic Acoustic Meeting) 2021 holdes i Oslo, og vil være det årets høstmøte for NAS.

For mer informasjon, sjekk ut hjemmesiden for BNAM 2021.