Høstmøte/BNAM 2021


3.-4. Mai 2021


Digital

BNAM (Baltic-Nordic Acoustic Meeting) 2021 ble avholdt digitalt som følge av Covid-19 restriksjoner.

Oversikt over abstracts er samlet her.

Alle artikler finner du her.