Høstmøte/BNAM 2020


23.oktober 2020, kl. 12.00


e-møte

På grunn av Covid-19 ble BNAM-konferansen utsatt til neste år, med konsekvens at 2020 ble uten faglig påfyll for våre medlemmer. Som tiltak for dette, besluttet styret å holde et høstmøte i forkortet og digital versjon.

Program