Høstmøte 2023

Dato
20.-21 oktober

Vi starter opp med registrering fra 9:30-10 på fredag, og avslutter med lunsj kl. 13 på lørdagen. Fredag kveld blir det tradisjonen tro festmiddag for de som ønsker det, der det vil være mulig å ta med seg følge.

Sted
Scandic Lerkendal 

Klæbuveien 127A
7031 Trondheim
+47 21 61 51 00

Hotell bookes av den enkelte. Ved booking på Scandic Lerkendal, bruk kode PROMO1290 eller følg lenken for bookingkode Scandic Lerkendal. Koden gjelder kun nettene fra 19.-21. oktober. Det er UKA i Trondheim, så det kan være lurt å bestille overnatting tidlig.

Årets hovedtemaer og foredrag

Bærekraft og samfunnsansvar
Knut Sørlie Forsmark, teamleder for seksjon Miljøpakken i Trøndelag fylkeskommune, vil presentere «Handlingsplan mot støy i Trondheim 2018–2023» og målet om å redusere antall støyutsatte utearealer i Trondheim kommune. Helle Stenkløv fra Norconsult vil deretter vise et eksempelprosjekt fra en av de mest støyutsatte fylkesvegene i Trondheim, der det ble utført befaringer og tiltaksvurdering uten å involvere beboere lang strekningen. Forsmark og Stenkløv avslutter innlegget med å dele erfaringer, diskutere arbeidsmetodikk og veien videre.

Cnossos – beregningsmetode
Merete Gynnild fra Miljødirektoratet vil snakke om beregningsmetoder sett fra myndighetenes side. Hva er myndighetenes rolle, hva skal tas hensyn til når metodikk eller standarder utarbeides, og hvilke utfordringer og delvis motstridende hensyn må vurderes i dette arbeidet?
Leo Heggem Hauge fra Sintef vil presentere «Forskjell og likheter mellom Cnossos-EU og Nordisk beregningsmetode». Det tas utgangspunkt i rapporten som ble brukt i høringen, og relevante forskjeller mellom metodene vil diskuteres.
Herold Olsen fra Sintef presenterer «Hva med Nord2000?», der han vil fortelle om historien med utvikling av beregningsmetodikk og hvilke fordeler og utfordringer som er med Nord2000 sammenlignet med Cnossos.

Alle som er interessert i å holde foredrag bes melde sin interesse med tema for presentasjonen til styret@norskakustiskselskap.org. Det avsettes 15 minutter per foredrag pluss 2 – 3 minutter for spørsmål.
Styret forbeholder seg retten til å prioritere mellom påmeldte foredrag ved stor påmelding. Foredrag med relevans til hovedtemaene vil bli priotert, men det er som vanlig rom for å holde andre innlegg innenfor vårt interesante fagfelt.
Frist for å melde interesse settes til 8. oktober.

Påmelding og pris
Prisen for årets høstmøte er kr 2050 og inkluderer konferanse og lunsj begge dager. Det er gratis med deltakelse og lunsj for studentmedlemmer. Prisen på festmiddag fredag inkl. drikke er kr 1550.

Påmelding til høstmøtet gjøres via denne lenken.

Send epost til styret@norskakustiskselskap.org dersom du opplever problemer med påmeldingen.
Frist for påmelding er 8. oktober.

UKA-revy
Vi har undersøkt muligheten for å kunne bestille billetter til UKA-revyen. Det er ikke mulig å reservere billetter, kun kjøpe, og styret ønsker ikke å sitte igjen med billetter som ikke blir solgt. Vi vil likevel oppfordre de som har muligheten til å få med seg revyen torsdagen. Billetter vil etterhvert legges ut på hjemmesiden til UKA-23.