Historie

Wilhelm Løchstøer skrev en gang litt om bakgrunnen for dannelsen av NAS i 1955. Det kan du lese som faksimile i PDF format her.