• TC43 MONTREAL 2023

  Kolbjørn Selvåg fra Multiconsult har deltatt på Working Group 28 møtet på TC43  i Montreal 2. og 3. mai. TC43 er et møte der forskjelllige arbeidsgrupper samles for å jobbe med internasjonale standarder for akustikk. Vertene for møtet var Canadian Acoustical Assosiation. WG28 er en arbeidsgruppe som jobber med revisjon av «Basic machinery noise emmision standards».

  Kolbjørn deltok på vegne av Standard Norge. Han deltok fysisk og mottok reisestøtte fra Norsk Akustisk Selskap.

  Hans kollega Bernt Mikal Larsen fra Multiconsult deltok digitalt.

  De har skrevet et referat  fra møtet og oppsummert deres erfaringer og læring. 

 • Høringsmøte: Forslag til standard om akustiske kvalitetskriterier for saler for musikkframføring

  Et roms akustiske egenskaper er av avgjørende betydning for hvordan samspillet mellom rommet og musikkinstrumentet fungerer. Når rommets akustiske respons fungerer godt sammen med instrumentet, oppnås det gode forhold for både tilhører og musikkutøver. Fram til 15.2 har vi et forslag til standard for akustiske kvalitetskriterier for saler for musikkframføring på høring, og vi inviterer til høringsmøte 2. februar.

  Tid: 2. februar 2023 kl. 0830–1000
  Sted: Webinar (digitalt møte på Teams)

  Dere finner mer informasjon på nettsiden til Standard Norge. Påmelding til og program for høringsmøtet finner dere også der, samt informasjon om hvordan dokumentet kan lastes ned fra høringssystemet.

 • Nyheter fra Standard Norge

  Forslag til en ny standard om lydtekniske løsninger for universell utforming er på nasjonal høring

  Standardforslaget er utarbeidet og anbefalt sendt ut til høring av SN/K 387 Komité for Lydtekniske løsninger for universell utforming.

  Komiteens mandat har vært å utarbeide en teknisk spesifikasjon eller Norsk Standard for planlegging, installasjon, vedlikehold og bruk av lydtekniske løsninger for universell utforming og for taleforståelighet i ulike situasjoner og i ulike rom. Dokumentet beskriver hvordan det kan oppnås mest mulig likestilt tilgang til lyd for alle som kan benytte seg av den. Dokumentet er laget for å ta hensyn til brukergrupper med ulike behov.

  Det finnes i dag standarder for akustiske krav, tiltak og løsninger slik som NS 8175:2019, og standarder som beskriver kriterier for universell utforming. Dette dokumentet er et bindeledd mellom disse dokumentene. Forslaget følger inndelingen i bygningstyper som er brukt i NS 8175:2019, og kategorisering av bygninger som beskrevet i NS 3457-3, og romfunksjoner i NS 3457-4.

  Forslaget inneholder først generelle forhold og betingelser som er relevante å ta hensyn til i forbindelse med lydtekniske løsninger for universell utforming. Forslaget beskriver kommunikasjonsmåter, taleoppfattelse, trådløs lydoverføring, ulike typer mikrofoner og høyttalere, og hvordan lydteknisk utstyr kan brukes i ulike situasjoner og bygninger. De siste punktene i forslaget omhandler bestillingskompetanse for å velge riktige løsninger, kriterier for utstyrets installasjon, drift og vedlikehold, samt hvilken type informasjon som gis til brukerne.

  Høringsmøte og tilgang til forslaget

  Det er planlagt et åpent høringsmøte på web tirsdag 22. november, kl. 8.30 til 10, der forslaget vil bli presentert. Nærmere informasjon og program kommer på Standard Norges nettside under Standard Morgen arrangementer.

  Dere får tilgang til forslaget via lenken nedenfor. De som ikke allerede er registrerte brukere på Standard Norges høring på nett, må opprette en ny bruker. Det er gitt instruks på nettsiden til høringen. Nedlastingen er gratis. Her er lenke til det nye høringsforslaget:

  FORSLAG prNS 8179 — Lydforhold i bygninger — Lydtekniske løsninger for universell utforming
  Høringsfrist: 01.12.2022
  Kobling: http://enquiry.standard.no/Home/Details/11279

  Dokumentet kan også lastes ned som pdf-fil.

  Kommentarer til forslaget kan gis direkte til de enkelte punktene i forslaget på nettsiden.