• Høstmøte 2019

    Høstmøte vil bli avholdt 25.-26. oktober 2019 i Trondheim. 

    Årets hovedtemaer er:

    • Universal utforming: Tiltak og utfordringer
    • Fremtiden for akustikere: Regelverk i endring og sine konsekvenser, ny faglig viten

    Les mer her!