• Inter-noise 2023

    Inter-noise 2023 vil bli avholdt i Chiba, Greater Tokio, 20-23 august.

    Her finner du informasjon om konferansen.