• BNAM 2022

    BNAN 2022 vil bli avhold i Ålborg i Danmark 9-11. mai 2022.

    Frist for levering av abstracts er 17. desember.

    Les mer om konferansen her.