2022,  Standard Norge

Nyheter fra Standard Norge

Forslag til en ny standard om lydtekniske løsninger for universell utforming er på nasjonal høring

Standardforslaget er utarbeidet og anbefalt sendt ut til høring av SN/K 387 Komité for Lydtekniske løsninger for universell utforming.

Komiteens mandat har vært å utarbeide en teknisk spesifikasjon eller Norsk Standard for planlegging, installasjon, vedlikehold og bruk av lydtekniske løsninger for universell utforming og for taleforståelighet i ulike situasjoner og i ulike rom. Dokumentet beskriver hvordan det kan oppnås mest mulig likestilt tilgang til lyd for alle som kan benytte seg av den. Dokumentet er laget for å ta hensyn til brukergrupper med ulike behov.

Det finnes i dag standarder for akustiske krav, tiltak og løsninger slik som NS 8175:2019, og standarder som beskriver kriterier for universell utforming. Dette dokumentet er et bindeledd mellom disse dokumentene. Forslaget følger inndelingen i bygningstyper som er brukt i NS 8175:2019, og kategorisering av bygninger som beskrevet i NS 3457-3, og romfunksjoner i NS 3457-4.

Forslaget inneholder først generelle forhold og betingelser som er relevante å ta hensyn til i forbindelse med lydtekniske løsninger for universell utforming. Forslaget beskriver kommunikasjonsmåter, taleoppfattelse, trådløs lydoverføring, ulike typer mikrofoner og høyttalere, og hvordan lydteknisk utstyr kan brukes i ulike situasjoner og bygninger. De siste punktene i forslaget omhandler bestillingskompetanse for å velge riktige løsninger, kriterier for utstyrets installasjon, drift og vedlikehold, samt hvilken type informasjon som gis til brukerne.

Høringsmøte og tilgang til forslaget

Det er planlagt et åpent høringsmøte på web tirsdag 22. november, kl. 8.30 til 10, der forslaget vil bli presentert. Nærmere informasjon og program kommer på Standard Norges nettside under Standard Morgen arrangementer.

Dere får tilgang til forslaget via lenken nedenfor. De som ikke allerede er registrerte brukere på Standard Norges høring på nett, må opprette en ny bruker. Det er gitt instruks på nettsiden til høringen. Nedlastingen er gratis. Her er lenke til det nye høringsforslaget:

FORSLAG prNS 8179 — Lydforhold i bygninger — Lydtekniske løsninger for universell utforming
Høringsfrist: 01.12.2022
Kobling: http://enquiry.standard.no/Home/Details/11279

Dokumentet kan også lastes ned som pdf-fil.

Kommentarer til forslaget kan gis direkte til de enkelte punktene i forslaget på nettsiden.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *