Kurs

Digitale kurs om NS 8176 og NS 8175

Standard Norge arrangerer nå tre kurs ang. lyd og vibrasjoner:

Dette kurser går gjennom standarden, gir en innføring i måling av vibrasjoner i boliger, fra samferdsel, og vurdering av bygningstekniske krav og behov mot vibrasjonsklasser.

Du får innblikk i hvordan måleresultater vurderes og beregnes i praksis, informasjon om ulike typer måleinstrumentering og erfaringer om bruken. Kurset beskriver også hvordan en tiltakshaver behandler vibrasjonssaker og hvordan vibrasjoner bedømmes av beboerne i boliger. Det sees på hvilke tiltak som kan gjøres mot vibrasjoner og kostnadsmessige vurderinger.

Kurset holdes 10. november kl. 09-16 på ZOOM.

Standarden NS 8175 ble utarbeidet for å kunne brukes i forbindelse med funksjonskrav i forskrifter og retningslinjer for støy i arealplanlegging, for eksempel etter plan- og bygningsloven.

Kurset gir en gjennomgang av boligdelen av standarden.

Kurset holdes 11. og 12. november kl. 9-12 på ZOOM.

Dette kurset gir en gjennomgang av lydforhold for skoler, barnehager, kontorlandskap og enkelte andre publikumsbygninger. Kurset har fokus på praktiske problemstillinger. Det sees på lydproblematikk, hvilke tiltak som kan brukes for bedre lydforhold, og det gis kostnadsmessige betraktninger.

Kurset holdes 13. og 16. november kl. 9-12 på ZOOM.

Her finner du en samleside hvis du ønsker å melde deg på alle kursdagene (rabatt).

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *